130 států uvažuje o sazbě korporátní daně alespoň 15 %

Datum: 2.7.2021

OECD už delší dobu vyjednává jak se svými členy, tak s nečlenskými státy, o zavedení minimální sazby korporátní daně. Snaží se tím docílit zejména toho, aby Big Tech společnosti, u nichž se tato praxe projeví nejvíce, nemohly provádět tak efektivní daňovou optimalizaci, jako provádějí nyní.

OECD včera oznámila, že se jí podařilo se zástupci 130 států předběžně shodnout na cíli, stanovit minimální sazbu korporátní daně ve výši 15 %. V říjnu letošního roku plánuje poskytnout detailní implementační plán. Dle OECD je právě toto opatření přijatelným způsobem, jak po ekonomicky náročném období předcházejícího roku a půl pomoci opět „zahojit“ ekonomiku. Některé státy mají pochopitelně na celou věc jiný názor – z EU jde o Estonsko, Maďarko a Irsko. Tamější, relativně příznivé sazby korporátní daně, tedy děním iniciovaným OECD, nebudou ovlivněny.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme