Evropská komise stále jedná o fondu obnovy

Datum: 9.7.2020

Už od dubna jedná Evropská komise o rozpočtu na příštích sedm let a především tzv. fondu obnovy. Tento fond by měl rozdělením 750 mld. EUR mezi členské státy pomoci opět postavit na nohy evropskou ekonomiku. Hodnota samotného rozpočtu tvoří 1,1 bilionu EUR. Premiér Babiš už v minulosti vyjádřil své výhrady k systému rozdělení prostředků. Kritériem, proti kterému brojil nejvíce, byla úroveň zasažení jednotlivých států pandemií. Jelikož Itálie a Španělsko byly zasaženy nejvíce, měly by podle komise dosáhnout na více než třetinu z celkového objemu fondu – 313 mld. EUR. Podle premiéra by ostatní členové neměli platit za nezodpovědný přístup nejvíce postižených zemí. Stejně tak by si podle něj např. Itálie hojila z fondu obnovy ekonomické rány z dob před pandemií. Ministr zahraničí Petříček v neděli uvedl, že vláda si připouští nutnost podpory i výše zmíněných států, jelikož tyto patří mezi významné vývozní trhy. Sdílí ale s premiérem skepsi vůči některým kritériím rozdělování. Jedním z kritérií by podle Evropské komise měla být nezaměstnanost v předchozích letech, která přitom s pandemií nijak nesouvisí. Stejně tak má výhrady k flexibilitě využití prostředků z fondu.

Z celkových 750 mld. EUR by půl bilionu mělo být rozděleno formou grantu. Zbylých 250 mld. EUR si hodlá EU vypůjčit na finančních trzích. Za tento úvěr by tak státy EU ručily společně. Nejvíce s tímto návrhem souhlasí pochopitelně Itálie a Španělsko; podporuje jej ale také Německo, které do fondu přispěje největší částkou. Naopak největšími odpůrci současného systému rozdělování peněz z fondu jsou země Visegradské čtyřky. Podle navrženého systému totiž získají z fondu (a tedy i sedmiletého rozpočtu) menší podíl prostředků, než by jim jinak náleželo. Na tomto návrhu se každopádně musí státy shodnout jednomyslně, jednání tedy budou pokračovat.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme