Dle rozpočtové rady ČR bude zapotřebí zvýšit daně

Datum: 3.12.2021

Národní rozpočtová rada (NRR), jakožto nezávislý odborný orgán, dohlížející na stav veřejných financí v České republice, ve čtvrtek 2. prosince ve svém pravidelném čtvrtletním stanovisku ke stavu veřejných financí nastínila, že v následujícím fiskálním období bude pravděpodobně nutné přistoupit ke zvýšení daní.

NRR se v uplynulém roce opakovaně kriticky vyjadřovala ke stavu veřejných financí, volala po jejich konsolidaci a stabilizaci a obecně nesouhlasila se stále zvyšujícím se deficitem veřejného rozpočtu.  Dále i negativně zhodnotila připravovaný návrh státního rozpočtu pro rok 2022, který je psán ve stejném duchu a veřejným financím nijak nepomůže.

Zatím co byl návrh státního rozpočtu na rok 2022 schválen dosavadní vládou, v poslanecké sněmovně nejspíše narazí na přeskupené politické rozvrstvení a bude poslanci odmítnut. To bude mít za důsledek, že pokud Parlament neschválí nový rozpočet do konce roku, stát bude hospodařit v tzv. rozpočtovém provizoriu. (Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 500 miliard korun.)

Nová vláda však již proklamovala, že k deficitu veřejných financí bude přistupovat zodpovědněji a bude se snažit veřejné výdaje snižovat a tím veřejné finance konsolidovat, což samozřejmě NRR vítá, dodává ale, že vzhledem k rozsahu nerovnováhy příjmů a výdajů, nebude možné stabilizaci realizovat jen úpravou výdajové strany, ale bude nutné přistoupit i ke zvýšení veřejných příjmů, tedy daní.

 


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme