Daňové ráje a offshore podnikání

Datum: 10.2.2023

Daňový ráj je termín pro zemi, která uplatňuje pouze minimální daňové zatížení na určité daňové subjekty a stává se tak pro ně mimořádně výhodnou jurisdikcí. Často jim také poskytuje vysoký stupeň anonymity, díky kterému mohou chránit své soukromí i informace o svém majetku.

Univerzální definice neexistuje, všem daňovým rájům je ovšem společná právě mimořádná daňová výhoda pramenící z toho, že je v nich konkrétní subjekt registrován.

Kde takové daňové ráje najdeme? Obvykle za ně bývají označovány některé drobné ostrovní či přímořské státy, jako např. Panama, Seychely, Kajmanské ostrovy nebo Belize. Výhody daňového ráje ovšem mohou poskytovat i státy mnohem větší nebo mnohem méně exotické.

Např. holdingové společnosti požívají velkých daňových výhod v Nizozemsku, Kypru či na Maltě. Daňovým rájem pro tyto společnosti tedy mohou být i jmenované státy.

Termíny onshore, midshore nebo offshore

V souvislosti s daňovými ráji se setkáváme s termíny onshore, midshore a offshore podnikání. Co znamenají? Offshore podnikání je podnikání, které probíhá v jiné zemi, než kde sídlí podnikatelský subjekt.

Účelem takového uspřádání bývá obvykle zajištění daňových výhod. Některé jurisdikce „své“ podnikatele od zdanění zcela osvobodí, případně vybírají jen paušální daň (která bývá nižší než daň, kterou by podnikatel zaplatil v místě, kde podnikání probíhá).

Jiné státy zase mají velmi rozvinutý systém dvoustranných dohod o zamezení dvojímu zdanění. Těmito dohodami svým podnikatelským subjektům zajistí, že jejich podnikání, které probíhá v jiné zemi, nebude v této zemi zdaněno (nebo bude zdaněno jen minimálně) a samy pak uplatní svůj daňový režim, který ale pro daňový subjekt bude rovněž příznivý.

Singapore
Singapore – jeden z častých daňových rájů.

Tyto země jsou často velkými obchodními centry, které se specializují na konkrétní druhy společností. Je jimi např. Hongkong, Singapur, ale za určitých podmínek třeba také Velká Británie a USA.

Daňová optimalizace pomocí midshore podnikání

Podnikání ve státech, které umožňují tento druh daňové optimalizace, tedy legálního snížení daňové zátěže, a opírají se při tom o silný právní systém a smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, se někdy říká také midshore podnikání (ačkoli i tuto skupinu lze řadit do offshore podnikání).

Spojují v sobě totiž výhody offshore podnikání v daňových rájích a důvěryhodnosti onshore podnikání. Onshore podnikání je podnikání, které probíhá v zemi, kde je subjekt registrován, a zcela tedy podléhá jejímu daňovému režimu – pravý opak využití daňového ráje.

Dohody proti dvojímu zdanění

Jednotlivé státy i mezinárodní organizace se snaží využívání daňových rájů kontrolovat a často mu i předcházet. Je proto důležité znát právní předpisy i mezinárodní dohody, zejména dohody proti dvojímu zdanění, chceme-li daňově optimalizovat v souladu se zákonem.

Kdo chce podnikat za použití daňových rájů, musí se také orientovat v účetním prostředí a znát praxi úřadů ve všech zemích, do kterých bude jeho podnikání zasahovat. Pro každý druh podnikání se hodí jiná daňová rezidence. Většinou bývá vhodné kombinovat několik režimů tak, aby výsledné řešení bylo co
nejoptimálnější a legálně využívalo výhod daňových rájů. Chcete se o daňovém plánování, optimalizaci a výhodách i pravidlech využívání daňových rájů dozvědět více?  Sledujte naše stránky.

 


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme