Co je offshore?

Co je offshore?

Ptáme-li se, co je offshore, je třeba se nejdříve podívat na význam samotného slova offshore. Pojem offshore vznikl spojením dvou anglických slov, kterými jsou off a shore. Off zde chápeme ve smyslu „mimo“ a shore znamená pobřeží, břeh.

Jedna definice slova offshore tedy je, že se jedná o takové podnikání, při kterém je obchodní společnost založena vně (mimo pobřeží/břehy) státu, ve kterém vykonává svou činnost. Subjekt je v takovém případě registrován v zahraničí. Při zmíněné otázce a při hledání definice offshore, se dále uvádí spojení s podnikáním, zakládáním obchodních společností v daňových rájích.

Jako daňový ráj je označován stát s nízkou daňovou zátěží, příznivým daňovým režimem a jistou právní jistotou. Další pojem spojený se zahraničním podnikáním, je offshoring.

Definice offshoring – tak označujeme situaci, kdy podnikatelský subjekt přesune svou výrobu do zahraničí. Může se tak stát za účelem daňové optimalizace, snížení výrobních nákladů, lepší efektivnosti apod. I čeští podnikatelé se stále častěji ptají a shání po offshore podnikání, protože se snaží co nejvíce ušetřit na nákladech plynoucích na administrativu, daně, popřípadě další oblasti s tím spojené.

Jeho výhody?

Výhody offshore podnikání jsou mnohé. Kromě již výše zmíněných daňových záležitostí, je to například i fakt, že budete mít svou firmu (pro pořádek uvádíme, že výraz „firma“ zde neznamená název, ale společnost jako takovou) založenou ve státě, se kterým má země, do níž chcete se svými výrobky/službami expandovat, lepší obchodní (nebo ekonomické, diplomatické apod.) vztahy než s Vaší, do té doby domovskou, zemí.

Offshore nabízí četné možnosti. Než se rozhodnete je plně využít, je dobré si kromě zjištění toho, co je offshore, rozmyslet i další kroky. Například jaká jurisdikce je pro Vás vhodná, jakou korporátní strukturu zvolit apod. Každá jurisdikce má pak své specifické výhody podle různých druhů podnikání. Díky našim mnohaletým zkušenostem s offshore podnikáním Vám ochotně poradíme se vším, co se k tomu, co je offshore váže.

offshore

Offshore společnosti

Výhody

vstup na mezinárodní trh
daňové úlevy
méně administrativy
vč. vedení účetnictví

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme