Co přinese novela exekučního řádu?

Datum: 10.6.2021

Již od roku 2018 je v běhu legislativní proces, na jehož konci by měla být hotová novela exekučního řádu. Nyní se zdá, že onomu maratonskému běžci s velkou samolepkou „EXEKUČNĚ ZABAVENO“ namísto startovního čísla zbývají poslední kilometry. Novela prošla Poslaneckou sněmovnou a nyní míří do Senátu. Je tedy pravděpodobné, že nakonec projde. Nelze vyloučit, ba dokonce lze předpokládat, že v rámci legislativního procesu novela zaznamená ještě nějaké změny. Přesto přinášíme několik klíčových bodů, které jsou nyní součástí návrhu (a vzhledem k dosavadní délce projednávání se lze domnívat, že jich v návrhu nezanedbatelná část zůstane).

Dle novely by dluhy u veřejnoprávních institucí (stát, obec, ale i třeba dopravní podnik) šlo splatit zaplacením původní jistiny (bez úroků, s paušální náhradou nákladů exekuce ve výši 750 Kč). To je příjemné, uvážíme-li, jak dovede takový dlouhé roky zapomenutý dluh za nezaplacenou pokutu za jízdu na černo potrápit (o možných důsledcích jsme psali zde). Stejně tak malé dluhy s jistinou do 1 500 Kč by měly být dle novely exekučního řádu odpouštěny, pokud jsou dlouhodobě bezvýsledně vymáhány. Až praxe ukáže, do jaké míry tyto změny ovlivní platební morálku dlužníků.

Změny se dotknou také mobiliárních exekucí – takové exekuci se bude moci dlužník vyhnout, pokud nad rámec srážek ze mzdy bude dobrovolně přispívat částkou 1 500 Kč až 6 000 Kč (dle výše příjmu). Stejně tak má být zaveden princip jeden dlužník – jeden exekutor, což zase usnadní řízení a zvýší lukrativitu dlužníka coby zaměstnance (zaměstnavatel snadno zjistí, jak budou probíhat u zaměstnance-dlužníka srážky ze mzdy, to byl doteď při mnohosti exekučních řízení u několika různých exekutorů najednou problém).

Novela tak nahrává spíše dlužníkům než věřitelům, kterým se v důsledku ní sníží množství vymožitelných pohledávek. Bude zajímavé sledovat, s jakými pozměňovacími návrhy ji Senát vrátí poslancům, samozřejmě pokud ji vrátí.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme