Co jsou komunální dluhopisy?

Datum: 2.7.2018

Zákon č. 190/2004 Sb. upravuje komunální dluhopisy. Dle zákona se takový dluhopis definuje jako zastupitelný cenný papír, který vydává územní samosprávný celek. Právě investice do těchto dluhopisů představuje výnosnější variantu na zhodnocení financí.

Jsou velmi podobné korporátním dluhopisům. Jediným rozdílem je pravděpodobně schvalující instituce. V tomto případě už nehovoříme o České národní bance, nýbrž o Ministerstvu financí, jak stanovuje novela z roku 2012. Novela byla vytvořena kvůli neustále se zvyšujícímu zadlužování krajů a obcí. Dluhy v té době kraje řešily pomocí komunálních dluhopisů, což jen způsobilo jejich oddálení. Nastavil se přísnější schvalovací proces, díky kterému ministerstvo prověřuje ekonomickou situaci obce a vyšetřuje, zda je dostatečně způsobilá na splácení dluhopisů bez vážnějších dopadů na její hospodaření.

V pátém odstavci paragrafu o Komunálních dluhopisech se píše “územní samosprávný celek vede peněžní prostředky získané vydáním komunálních dluhopisů na samostatném bankovním účtu nebo o nich účtuje odděleně tak, aby byl kdykoliv schopen doložit účel jejich použití.”

Skoro 100 % komunálních dluhopisů se emituje ve 4 největších městech naší země. Dobrou zprávou je snižování zadlužení obcí. Ještě před 10 lety celkové zadlužení obcí nekleslo tři roky po sobě pod 22 miliard korun.

Zastupitelný cenný papír zvaný komunální dluhopis je spojen s právem na splacení dlužné částky v nominální hodnotě, vyplacení výnosů ze zmiňovaného cenného papíru, a nutnost, aby emitent toto právo následoval. Vzniklé úroky poté obce platí z daní nebo projektů v podobě poplatků ze sportovních a kulturních akcí, například.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme