Algoritmy technologických gigantů pod drobnohledem Číny.

Datum: 7.1.2022

V posledním roce Vás pravidelně informujeme o tažení čínské vlády proti decentralizovaným kryptoměnám a jejich těžbě na svém území. Nejnovější krok čínské vlády se sice netýká kryptoměn, v odvětví informačních technologií však zůstaneme – tentokrát si Čína opět došlápne na technologické giganty (tento dlouhodobý projekt čínské vlády si připomeňte zde).

Prvního března vejde v účinnost zákon, který umožní čínské vládě regulovat algoritmy, které nejen technologičtí giganti Tencent a Alibaba využívají k co nejpřesnějšímu zacílení svých produktů a služeb na konkrétní klienty. Co předpis změní? Provozovatelé zpravodajských portálů budou muset k poskytování zpráv získat licenci, která bude podmíněna striktním vyloučením šíření fake news. Uživatelům bude umožněno jednorázovým zakliknutím příslušné kolonky deaktivovat algoritmus, popřípadě ručně upravit seznam klíčových slov, která o nich konkrétní společnost shromáždila a na základě nějž personalizuje obsah, který spotřebitelům zobrazuje. Společnosti také budou muset poskytnout tzv. bezpečné vyhledávání (volitelné pro děti a starší osoby), razantně omezující riziko internetových podvodů (scam, phishing aj.). Čínský zákonodárce si též od regulace slibuje další omezení nekalosoutěžního jednání technologických gigantů. Potud zní nová právní regulace jako prospěšná, že?

Prakticky však přesouvá kontrolu nad algoritmy, tedy bedlivě střeženým obchodním tajemstvím a mnohdy základním kamenem obchodního modelu technologických gigantů, do rukou státu, neboť k dosažení příslušných licencí budou muset společnosti zpřístupnit kód svých algoritmů státním orgánům. Zůstává tedy otázkou, nakolik bude nová regulace efektivní v dosahování cílů a jak moc nepříznivě reálně ovlivní obchodní činnost společností, proti nimž je především cílena.

 


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme