Zvýšení rezerv na ochranu úvěrového trhu

Datum: 30.8.2021

Proticyklické kapitálové rezervy jsou nástrojem směrnice EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky. V období ekonomického růstu a vyššího počtů úvěrů by banky rezervy měly rozšiřovat. Naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být vytvořená rezerva bankami „rozpouštěna“ a využita jako kapitálový polštář ke krytí ztrát.

Daný nástroj má za cíl minimalizovat negativní ekonomické důsledky špatného hospodaření finančních institucí. Opatření zavádějící proticyklickou kapitálovou rezervu není určeno pouze bankám, ale také obchodníkům s cennými papíry, spořitelním a úvěrovým družstvům.

Jelikož, i přes stále trvající pandemii, počet úvěrů roste a úvěrové statistiky se pohybují v rekordních číslech, Česká národní banka přistoupila k zvýšení tzv. sazby proticyklické kapitálové rezervy. Sazba byla zvýšena na 1,5 % s účinností od října 2022. 

Ke zvýšení tak došlo tento rok již podruhé, ČNB přistoupila k prvnímu zvýšení v květnu, kdy byla sazba zvýšena z aktuálně uplatňované sazby 0,5 % na 1 % s účinností od července 2022.

Finanční instituce tak budou muset na úvěry poskytnuté v ČR časem držet více kapitálu, čímž se jim úvěrování prodraží a navýšenou rezervu můžou promítnout do úrokových sazeb spotřebitelských úvěrů i hypoték.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme