• Úvod
  • Jednatel společnosti – změna

Jednatel společnosti – změna

Kdo je jednatel společnosti?

Jednatel společnosti je nedílnou součástí společnosti s ručením omezeným. Je statutárním orgánem společnosti. Jeho funkce jednatele společnosti je srovnatelná s funkcí zaměstnance společnosti. Může to být fyzická osoba a může být současně i společníkem společnosti s ručením omezeným.

Není to však pravidlem, a proto je většinou sepsaná smlouva o výkonu funkce mezi jednatelem společnosti a jeho společníkem. Jednatel společnosti se do této funkce jmenuje na základě rozhodnutí valné hromady. Je vždy uveden v obchodním rejstříku. V případě, kdy je jednatelů ve společnosti více, a pokud není stanoveno v zakladatelské či jiné smlouvě jinak, každý jednatel společnosti jedná za společnost samostatně.

Řídí obchodní stránku společnosti a je zodpovědný za hospodaření firmy a reprezentuje společnost navenek. Jednatel firmy může uzavírat smlouvy, částečně může ovlivňovat hospodaření firmy. Dále je povinen vést vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti.

Funkce jednatele je neslučitelná s funkcí v dozorčí radě společnosti. Dozorčí rada totiž dozoruje funkci jednatelů ve společnosti. Proto je tady neslučitelnost funkcí. Stejný případ je i ve více funkcích jednatele. Jedná se o zákaz konkurence. Nemůže tedy vykonávat stejnou funkci u jiné firmy s podobnou působností.

Jednatel společnosti je povinen zachovat mlčenlivost o interních informacích, o  hospodaření firmy a o důvěrných informacích. Jednatel společnosti je povinen pravidelně informovat valnou hromadu společnosti o základních informacích a jeho krocích v oblasti podnikatelských kroků.

Změna jednatele společnosti

Důvodem pro změnu jednatele společnosti může být samozřejmě mnoho. Odstoupení z funkce jednatele společnosti z osobních důvodů, nevyhovující výkon jednatele společnosti apod. Odvolání jednatele společnosti nezáleží vůbec na jednateli společnosti, nýbrž na společníkovi.

Ten může (podle počtu společníků) odvolat jednatele společnosti ze své funkce s platností od vyhotovení souvisejících dokumentů. Současně je nezbytně nutné zároveň jmenovat nového jednatele společnosti. Tato funkce musí být vždy obsazená a není možné, aby obchodní společnost byla bez jednatele společnosti. Je to jedna ze zákonem daných povinnosti a bez jednatele není společnost plnohodnotnou společností a nebude vedená v obchodním rejstříku.

změna jednatele společnosti - kontakt

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme