• Úvod
  • Zdanění zisku s.r.o.

Zdanění zisku s.r.o.

Zdanění zisku s.r.o. – o co jde?

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) jakožto obchodní korporace, konkrétně kapitálová společnost, má stejně jako každá právnická osoba povinnost odvádět daň z příjmu. Daň z příjmu právnických osob se spolu s daní z příjmu fyzických osob řadí mezi přímé důchodové daně. Ve státním rozpočtu tvoří daň z příjmu právnických osob důležitou položku, ač výběry právě tohoto druhu nepatří mezi ty nejvyšší.

Za rok 2015 činil příjem státního rozpočtu z daní právnických osob 89 mld. Kč. Společnost s ručením omezeným, jak již řečeno výše, patří mezi právnické osoby. Proto se pro účely zdanění sro užije sazba stanovená pro zdanění příjmů právnických osob, která je 19 %.

Pro zdanění zisku s.r.o. a správný výpočet daňové povinnosti, je nutné stanovit základ daně. Ne všechny příjmy však do základu daně vstupují. Předně se příjmy snižují o náklady prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. To obvykle bývá významná položka, protože každá fungující společnost má mnohé náklady.

Dále se příjmy vstupující do základu daně snižují o příjmy, které nejsou předmětem daně a takové příjmy, které jsou od daně osvobozené. Mezi osvobozené příjmy patří typicky členské příspěvky. Dalšími osvobozenými příjmy jsou třeba bezúplatně nabyté příjmy z dědictví, odkazu apod. Jako položky snižující základ daně zákon o dani z příjmu uvádí například dary poskytnuté obcím, krajům atd.

Proč do toho jít?

Pro každého podnikatele podnikajícího s s.r.o. je téma zdanění s.r.o. ústřední, neboť na něm závisí, co ve společnosti reálně zůstane a co ze svých příjmů bude muset odvést státu. V souvislosti se zdaněním zisku s.r.o. také vyvstává otázka daňových optimalizací a potažmo daňových rájů.

V takových jurisdikcích je totiž kupříkladu možné odvádět pevně stanovený paušál daně, a to bez ohledu na výši příjmů.

V oblasti zdanění zisku s.r.o. máme dlouholeté zkušenosti, které Vám rádi předáme a pomůžeme Vám vyhledat nejvhodnější řešení pro Vás a Vaši společnost.

zdanění zisku s.r.o.

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme