• Úvod
  • Založení investiční společnosti

Založení investiční společnosti

Co je investiční společnost?

Investice a vytváření zisku je primárním účelem všech obchodních společností. Zisk je podstatou podnikání a je to právě zisk, jenž motivuje podnikatele obchodovat. Existuje množství způsobů, jak lze investovat či vytvářet zisk.

Jedním z nich je využití investiční společnosti, což je velmi efektivní nástroj na prakticky veškerou investiční činnost.

Investiční společnost je právnickou osobou se sídlem v České republice, která je oprávněna obhospodařovat investiční fond. Investiční společnost musí mít pro tuto činnost povolení od České národní banky a veškerá její činnost musí být v souladu s platnými právními předpisy regulující činnost investičních společností.

Podstatou investiční činnosti je vytváření možností pro investování jednotlivých investorů prostřednictvím investičních fondů. Do jednotlivých fondů mohou investoři investovat dle podmínek konkrétních fondů, a to účastí na fondu nákupem akcií.

Fondy investují prostředky dle investičního plánu a v souladu s podmínkami investování. Prvořadé je však založení investiční společnosti.

Jak na založení investiční společnosti?

Založení investiční společnosti je poměrně složitý proces, který vychází z charakteru investiční společnosti, což je druh společnosti určený pouze k danému účelu. Účelem investiční společnosti je vytváření, správa a obhospodařování investičních fondů.

Investiční společnost může na základě zákona provádět i další činnosti, například správu majetku zákazníka či poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů.

Činnost investiční společnosti je poměrně široká, nicméně veškeré aktivity investiční společnosti podléhají dozoru České národní banky. Je tedy logické, že samotné založení investiční společnosti je náročné.

Jedná se o časově i administrativně velmi složitý proces. Je potřeba připravit veškeré nezbytné podklady a prokázat odborné znalosti a zkušenosti v rámci investování.

Dále je potřeba založit akciovou společnost, která posléze získá veškerá oprávnění od České národní banky, aby mohla vyvíjet investiční činnost. Založení investiční společnosti je tedy složitější, než v případě klasické akciové společnosti.

založení investiční společnosti je potřeba doložit množství materiálů, zejména dokumentů týkajících se organizační struktury společnost, plán investiční činnosti a množství dalších podkladů.

Založení investiční společnosti nelze podcenit a je potřeba se na tento proces důkladně nachystat a připravit. Většinou bývají investiční společnosti zakládány lidmi z oboru, kteří mají s investováním již nějaké zkušenosti.

Nicméně je velmi vhodné poradit se s odborníkem a s jeho pomocí investiční společnost založit – rádi Vám pomůžeme.

založení investiční společnosti

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme