Založení firmy

Jak na založení firmy?

Založení firmy je zpravidla prvním krokem podnikatele. V některých případech předchází založení firmy průzkum podnikatelského prostředí a trhu. Někdy dochází k případům, kdy podnikatel realizuje své obchody jiným způsobem, než firmou. Firma a její založení je však zásadním momentem pro každého podnikatele a znamená pro něj zpravidla důležitý mezník. Založení firmy bývá rovněž jedním ze stěžejních momentů.

Je tedy nutné věnovat mu náležitou pozornost. Založení firmy musí být důkladně promyšleno. Firma by měla být již od počátku založena dle budoucích aktivit a podnikatelských záměrů. Zakládání firem se dnes věnuje řada subjektů a lze nalézt mnoho nabídek na zakládání firmy. Je však vhodné vybrat si profesionály v daném oboru, kteří pomohou s veškerými náležitostmi a postupy dle právního řádu daného státu. Mnohdy je také založení firmy přes zprostředkovatele výhodnější, především co se týká úspory času a někdy i finančních prostředků.

Co dalšího je zapotřebí vědět?

Zakládání firem je obor, kterému se dnes věnuje velký počet podnikatelských subjektů. Nicméně je vhodné vyhledat profesionálního partnera, který má se zakládáním firem dostatečné zkušenosti a je schopný nabídnout kompletní služby. Pouze tak může být dosaženo cíle, což je plně fungující společnost schopná dlouhodobě fungovat a plnit svůj účel.

Při zakládání firmy je potřeba dodržet veškeré zákonné požadavky, aby byla společnost řádně založena a byla platně zapsána do obchodního rejstříku. Založení firmy je prvním krokem, nicméně firma musí být i po svém založení spravována a obnovována. Musí být tedy v případě potřeby hrazeny obnovovací poplatky, které je potřeba hradit v určitých státech.

Dále je potřeba předkládat každoročně požadované dokumenty jako např. účetnictví či další záznamy o hospodaření společnosti. Rovněž je třeba pořádat každoročně valné hromady společnosti. Veškeré požadavky je nutné dodržovat, jinak hrozí formě postih či v krajním případě zrušení.

Vše by tedy mělo být v prvé řadě starostí majitele firmy, ale v případě využití zprostředkovatele by měl po založení firmy pomoci se splněním uvedených náležitostí on.

založení firmy kontakt

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme