• Úvod
  • Založení firmy v USA

Založení firmy v USA

Založení firmy v USA může být tím správným začátkem vašeho mezinárodního podnikání, ale i skvělým odrazovým můstkem k rozjezdu podnikání nebo oslovování investorů přímo v USA. Ve Spojených státech existuje celá řada typů firem (LLC, C Corp., S Corp., LP), které mají rozdílné právní a daňové vlastnosti. Jednotlivé typy se liší například podle toho, zda a jak zdaňují své příjmy a dále podle toho, zda vydávají obchodní podíly nebo akcie.

Nejčastějším typem společnosti, který se využívá pro podnikání v USA, je společnost LLC. Zkratka této společnosti znamená „Limited Liability Company“ a svým charakterem je podobná české společnosti s ručením omezeným.

Podíl na LLC společnosti je představován kmenovými listy a výše základního kapitálu není nijak omezena. Společníkem může být nejméně 1 fyzická či právnická osoba. Pro osobou akcionáře i ředitele je možné využít tzv. nominee servis (dosazený akcionář i ředitel), čímž lze dosáhnout anonymity koncového vlastníka. Nikdo tak nemusí vědět, komu firma v USA patří.

Na rozdíl od české s.r.o., která je společností kapitálovou, LLC obsahuje i prvky společnosti osobní. V praxi to znamená, že společníci neručí za závazky celým svým majetkem, ale jen do výše svého obchodního podílu. Příjmy LLC však nejsou zdaněny na úrovni společnosti, ale až na úrovni jednotlivých společníků.

LLC společnost je vhodná pro celosvětové nebo lokální podnikání v EU, Asii nebo USA. Je možné ji použít pro držení akcií, obchodních podílů, ale i pro vlastnictví nemovitostí. Tento typ společnosti se dá rovněž využívat v rámci korporátní struktury nebo holdingu.

Mezi hlavní výhody patří, že založení firmy v USA je skutečně rychlé a její následné řízení a organizace je vysoce flexibilní. Americká LLC je také oblíbená pro svou prestiž a dobrou reputaci u obchodních partnerů nebo koncových zákazníků. Firma v USA je zkrátka v mezinárodním obchodě velmi důvěryhodná.

Založení firmy v USA je jednoduché a lze ho kompletně vyřídit na dálku za několik dnů, bez nutnosti zdlouhavé cesty přes Atlantik. Stačí nám poskytnout několik dokladů, zvolit si název firmy a nastavit vhodnou firemní strukturu.

založení firmy v usa

Daňové podmínky

V některých státech platí, že pokud je americká společnost vlastněna cizincem – nerezidentem USA, nepodniká na území USA a veškeré její příjmy pocházejí ze zahraničních zdrojů, nemusí platit federální daně ani nemá povinnost předkládat daňové výkazy federálnímu daňovému úřadu IRS. V takovém případě má pak firma v USA status offshore společnosti.

USA má navíc s Českou republikou i Slovenskem uzavřenou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění, takže se ani při budování korporátní struktury nemusíte bát, že vaše příjmy budou zdaněny dvěma státy zároveň.

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme