Vláda připravuje zvýšení limitu pro paušální daň a zachování zrychlených odpisů

Datum: 22.6.2022

Vláda dnes projedná možnost potenciálního zahrnutí více podnikajících subjektů do režimu paušální daně. K té se od loňského ledna mohou přihlásit právnické a podnikající fyzické osoby, jejichž roční příjem nepřesahuje 1 milion Kč. Pokud tak učiní, platí pouze 5 994 Kč (v těch je zahrnuto minimální zdravotní pojistné, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % a symbolická stokoruna na daň z příjmů). Drobným podnikatelům tak odpadnou zejména starosti s administrativou a řada z nich ušetří i na daních samotných (typicky se jedná o podnikatele, který nárokuje minimum slev na dani a výdajový paušál pro jeho výdělečnou činnost, tedy zákonem předpokládané náklady na jeho podnikání, jsou samy o sobě nízké).

Návrh ministerstva financí počítá se zvýšením ročního příjmu, s nímž bude moci poplatník vstoupit do režimu paušální daně, až na 2 miliony Kč. Již přitom nepůjde o jednotně vyměřenou částku pro všechny – navrhují se tři režimy, a sice s příjmem do 1 milionu Kč, 1,5 milionu Kč a 2 milionů Kč. Zařazení do režimu ovlivní také typ samostatné výdělečné činnosti, kterou podnikající subjekt vykonává (do kterého výdajového paušálu tato činnost spadá).

Novela se nedotkne pouze paušální daně. Uvažuje se také o prodloužení zrychlených odpisů, které byly zavedeny v rámci pomoci podnikatelům s dopady pandemie covid-19. Podnikatelé by je tak mohli provádět i v letech 2022 a 2023. Zároveň dojde mj. k prodloužení některých lhůt a snížení některých pokut v rámci opožděné či jinak chybné interakce s finančními úřady.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme