USA

Základní informace

Typ offshore společnostiLLC
Výše základního kapitálunení stanovena, nemusí být splacen
Možnost nominee serviceano
Obchodní rejstříkveřejný, nejsou uváděni shareholdeři a ředitelé
Akcie na doručitelene
Daňové identifikační číslona vyžádání
Povinnost vést účetnictvípouze v případě podnikání na území USA
Daňové povinnostipouze v případě podnikání na území USA
Náročnost na správu a administrativuminimální
Doba založenído 48 hodin

Pozor – změny v zakládání společností od 1.1.2024, o kterých byste měli vědět

Spojené státy americké byly vždy centrem světového obchodu a mekkou malých i větších podnikatelů, nově se však USA stávají také velice oblíbenou destinací offshore společností. Pro mnohé to může být novinka, ale USA jsou finančními poradci a daňovými experty stále častěji řazeny k jedněm z nejlepších jurisdikcí k offshore podnikání vůbec. Mnohými jsou dnes označovány dokonce za nové Švýcarsko.

→         USA jako daňový ráj

→        Typy společností v USA

→        EIN a další daňová identifikační čísla

→        Zdanění v USA

→        On-line přístupy k rejstříkům amerických firem

→        Mezinárodní smlouvy

→        Delaware

→        Wyoming

→        Založení společnosti v USA

USA jako daňový ráj / offshore jurisdikce

Založení offshore společnosti v USA je nejlepším řešením pro ty, co mají zájem získat prestižní značku americké firmy, nízké administrativní náklady a možnost operovat v pro business přátelském právním prostředí. Při výběru vhodného státu lze pak dosáhnout i plné anonymity vlastnických struktur, vysoké míry ochrany majetku a výhodných daňových podmínek. I díky výše zmíněnému můžeme s jistotou Spojené státy americké označit za daňový ráj.

Spojené státy americké mají velice striktní daňovou politiku ke svým státním příslušníkům.  V roce 2010 Spojené státy implementovaly zákon o dodržování daňových předpisů ze zahraničních účtů (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA); zákon pak vyžaduje, aby američtí občané a firmy vlastněné americkými občany po celém světě pravidelně hlásily své příjmy americkému federálnímu finančnímu úřadu (Internal Revenue Service).

Téměř opačný přístup však mají k tzv. non residents (cizí státní příslušníci) a ke společnostem, které jsou cizími státními příslušníky vlastněné. Americké úřady jsou k cizincům, kteří jsou ochotni na americké půdě investovat a zakládat společnosti, velice vstřícné. USA například odmítlo přistoupit k dohodě Common Reporting Standard (CRS), která má za cíl umožnit automatickou výměnu informací mezi daňovými úřady na mezinárodní úrovni, zaštítěnou organizací OECD. Dále má většina států USA velice pečlivě zpracované zákony týkající se ochrany majetku a soukromí vlastníků. To ve zkratce znamená, že USA vyžadují informace o daních a majetku amerických občanů z celého světa, ale odmítají sdílet informace cizím úřadům o skutečnostech probíhajících na území Spojených států.

Státy USA

Spojené státy americké (USA) jsou federativní republikou prezidentského typu. Spojené státy americké se skládají celkem z 50 států, jednoho federálního distriktu – District of Columbia, který není oficiálním státem a z ostrovních teritorií.

I přes společné federální zákony dopadající na celé území Spojených států, se jednotlivé státy svými přístupy velice liší, mají své vlastní právní řády a pro založení společnosti odlišná pravidla.  A přestože každá jurisdikce nebo stát nabízí své vlastní výhody a výzvy v oblasti offshore podnikání, představíme si zde pět nejoblíbenějších offshore destinací v USA:

Typy společností v USA

Typy společností v USA se mírně odlišují od toho, na co jsme zvyklí v České republice, potažmo ve střední Evropě. Níže si proto představíme základní typy amerických společností, které jsou v USA zakládány nejčastěji.

Limited Liability Company (LLC)

Pro offshore business nejdůležitější a nejvšestrannější společnost, kterou je možné v USA založit.

LLC je flexibilní forma podnikání, která kombinuje prvky partnerství a podnikových struktur. Jedná se o právní formu společnosti, která svým držitelům poskytuje:

 • omezenou odpovědnost, tudíž stejně jako u české s.r.o. společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše svých vkladů,
 • nízké náklady pro založení,
 • jednoduchou správu společnosti,
 • není povinnost vést účetnictví a předkládat k auditu,
 • v mnoha státech nejsou v obchodním rejstříku uvedeny společníci společnosti, což umožňuje jejich plnou anonymitu,
 • pro založení LLC v USA neexistují žádné požadavky na občanství, bez ohledu na zemi vašeho bydliště nebo občanství tedy můžete zaregistrovat společnost v kterémkoli státě.

Rozdílnou charakteristikou od ostatních obchodních korporací je forma zdanění LLC. LLC nejsou typicky samostatným daňovým subjektem jako české s.r.o., anglické ltd nebo americká corporation (viz níže). Všechny zisky a ztráty LLC „projdou“ z LLC na jejich společníky (tzv. members), kteří přiznají tyto příjmy nebo ztráty na svých osobních daňových přiznáních = Tax Returns (v USA je LLC proto označována jako tzv. pass-trough entity). LLC tedy sama o sobě neplatí federální daň z příjmu (federal income taxes).

C Corporation

C Corporation označuje jakoukoli společnost, která je podle federálního zákona o daních z příjmů Spojených států zdaněna odděleně od svých vlastníků a tvoří tak samostatnou daňovou jednotku. C Corporation je paralela k české akciové společnosti, nemá omezený počet akcionářů, vyplácí dividendy a podléhá dvojímu zdanění stejně jako obchodní korporace v České republice.

S Corporation 

S Corporation je v podstatě podskupina C Corporation určená menším společnostem, která akcionářům přináší některá zvýhodnění ohledně daní a administrativy společnosti. Aby se společnost mohla stát S Corporation a čerpat zmíněné výhody, musí splňovat následující pravidla: nesmí mít více jak 100 akcionářů, může mít pouze jednu třídu akcií a shareholderem nesmí být non-resident Spojených států amerických. Kvůli poslední podmínce není S Corporation pro offshore podnikání příliš zajímavá.

Non-Profit Corporation

Nezisková organizace je organizace, která používá přebytky k dosažení svých cílů, místo aby je rozdělovala jako zisk nebo dividendy. Přestože neziskovým organizacím je povoleno generovat přebytečné příjmy, musí si je organizace ponechat pro svou sebezáchovu, expanzi nebo plány.

EIN a další daňová identifikační čísla

Americký federální finanční úřad (IRS) pracuje s několika druhy identifikačních čísel, konkrétně jsou to tyto tři: Social Security Number (SSN), Individual Taxpayer Identification Numbers (ITIN) a Employer Identification Number (EIN).

Social Security Number (SSN)

SSN je daňové identifikační číslo pro fyzické osoby. SSN je devítimístné číslo (xxx-xx-xxxx) a patří občanům USA a obyvatelům s patřičným povolením. Pro offshore podnikání není tak důležité.

Individual Taxpayer Indetification Numbers (ITIN)

ITIN je opět daňové identifikační číslo pro fyzické osoby, ale určeno výhradně těm, kteří nemají nárok získat SSN (tedy většina non-residents a osob bez trvalého pobytu), ale stále jsou povinni podávat daňová přiznání či jiné dokumenty americkým úřadům.

Employer Identification Number (EIN)

EIN je daňové identifikační číslo pro právnické osoby, pro offshore podnikání číslo nejdůležitější.  Každá společnost, která platí zaměstnancům nebo je povinna podat daňové přiznání, musí EIN získat. EIN je mnohdy i podmínkou pro založení bankovního účtu nebo účtu na trading a jiných obchodních platformách.

Zdanění v USA

V USA jsou zavedeny tři základní úrovně zdanění.

 • Federální – Základní druhy daní na federální úrovni se člení na daně z příjmu, daně z kapitálových výnosů a tvz. Sales taxes.
  • Daně z příjmu se člení na korporátní daně a daně z příjmu fyzických osob. Korporátní daň je nyní stanovena na hranici 21 %. Daň z příjmu fyzických osob poté činí 0-35 % dle výše příjmu.
  • Daně z kapitálových výnosů činí 0 %, 15 % nebo 20 % v závislosti na výnosu a typu kapitálových výnosů.
  • Sales Taxes jsou daně uvalené na prodej nebo pronájem zboží a služeb ve Spojených státech. Jednou z poddruhů je VAT neboli DPH. Sales Taxes nejsou momentálně upraveny na federální úrovni, pouze na státní.
 • Státní – Jednotlivé státy se ve výši a typu státních daní velice odlišují. Zatím co některé státy jako například Kalifornie zatěžují příjmy svých daňových residentů až 12 % navíc, některé státy mají svou daňovou politiku velice liberální.
 • Lokální – Místní daně mají mnoho podob, od daní z nemovitostí a daní ze mzdy až po daně z prodeje a licenční poplatky. Mohou se velmi lišit od jedné jurisdikce k druhé.

Pro offshore podnikání je však zásadní, že pokud společnost nemá příjmy a výdaje ze zdrojů nebo na území USA (jinými slovy nejsou „engaged in a trade or business in the United States – ETBAS“.), dané příjmy nepodléhají federální dani USA.

V případě, že pak bude daňový subjekt rezident země s teritoriálním daňovým systémem, bude možné výslednou daň snížit na úplné minimum. Je vhodné upozornit, že i poté budou společnosti povinny vyplňovat příslušná daňová přiznání a splňovat požadavky uplatňované finančními úřady USA.

Americké obchodní rejstříky

Obchodní rejstříky USA firem jsou vedeny podobně jako v ČR, on-line. Veřejně je tedy možno dohledat základní informace o jednotlivých amerických korporacích, rozsah těchto informací (zda zjistíte majitele, jednatele, či jen základní informace) se liší dle konkrétního státu sídla americké firmy.

Pro kompletní seznam všech rejstříkových soudů v USA přejděte na následující odkaz.

Mezinárodní smlouvy

Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismuano
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČRano
Smlouva o výměně daňových informací s ČRano
Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostechne
Bílá listina OECDne

Delaware

Delaware je jedním z menších států na severovýchodě USA nacházející se v severovýchodní části poloostrova Delmarva, přičemž hlavním městem je Dover.

Delaware patří k nejoblíbenějším státům USA k daňové optimalizaci jak pro nerezidenty USA, tak pro rezidenty. Důkazem pro to, může být, že více než 60 % z 500 největších amerických společností sídlí právě v Delaware.

Mezi přední výhody založení společnosti v Delaware patří:

 • určité daňové výhody
 • ochrana majetku
 • žádné výroční valné hromady
 • vysoce stabilní vláda, stabilní poplatky a náklady za registrovaného agenta, které jsou nutné podle zákonů státu Delaware
 • tyto společnosti mohou provádět většinu typů zákonné podnikatelské činnosti
 • není nutné, aby byli ředitelé se sídlem či bydlištěm v Delaware
 • název společnosti může být libovolný název – dostupnost jména pro společnost můžeme zjistit kdykoliv během pracovního dne. Pokud jméno není k dispozici, dáme Vám vědět a můžeme navrhnout alternativy.
 • Delaware má Court of Chancery, který se zabývá pouze případy korporací, a soudci jsou odborníky na právo obchodních společností. Rozhodnutí soudu jsou obvykle důslednější a předvídatelnější než rozhodnutí v jiných státech. General Corporation Law of Delaware vybudovala dobrou pověst pro tento stát a pomohlo Delaware stát se populárním místem pro založení společnosti.
 • nejsou k dispozici žádné minimální požadavky na kapitál

V ceně založení společnosti:

 • registrace společnosti
 • vládní registrační poplatky
 • příprava a podání všech potřebných dokumentů
 • kompletní firemní kit

Důvěrnost

Delaware zůstává jedním z předních offshore jurisdikcí pro založení společnosti bez požadavku na obchodní licence a jejího skvělého přístupu k mlčenlivosti a diskrétnosti.

Wyoming

Wyoming je stát v západní části země a jeho hlavním městem je Cheyenne. Přestože je tento stát rozlohou desátý největší, je nejméně zalidněným státem celých Spojených států. To však neplatí pro počet založených společností.

Aby přilákal investice a finanční prostředky do státního rozpočtu, přijal Wyoming jedny z nejpřívětivějších daňových zákonů v USA vůbec. Stát nemá žádnou daň z příjmu fyzických osob, nulové korporátní daně a rovněž nulovou daň z přidané hodnoty.

Mezi přední výhody založení společnosti ve Wyomingu patří:

 • LLC (společnosti s ručením omezeným) neplatí žádnou státní daň z příjmu, pouze fixní poplatek v řádech stovek dolarů.
 • Majitelé podniků s LLC registrovanými ve Wyomingu ručí za závazky společnosti pouze do výše svých vkladů a získávají tak ochranu majetku. Pokud se tedy vaše firma dostane do potíží, jsou vaše osobní aktiva chráněna.
 • Kvůli zákonům o ochraně osobních údajů nemusíte státu poskytovat seznam členů nebo manažerů, jak to v některých jiných státech potřebujete a obchodní rejstřík pak nezobrazuje vlastnickou strukturu a je zcela anonymní.
 • Ve Wyomingu není omezen počet vlastníků, které může firma mít. Pokud společnost prodáte, můžete navíc převést vlastnictví.

V ceně založení společnosti:

 • registrace společnosti
 • vládní registrační poplatky
 • příprava a podání všech potřebných dokumentů
 • kompletní firemní kit

Založení společnosti v USA

Pokud přemýšlíte o založení společnosti v USA a nejste si jistí, zda na to stačíte sami, neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme Vám s nastavením ideální korporátní struktury, vysvětlíme Vám, jaké daňové výhody jsou s podnikáním skrze americkou společností spjaty a postaráme se o to, aby Vaše společnost splňovala všechny zákonné požadavky, které po ni americké právo vyžaduje.

Založení společnosti (včetně apostily a sídla na 1 rok) u nás stojí 1 650 EUR a ve většině případech proběhne do 48 hodin od závazného potvrzení objednávky. Roční náklady poté vyjdou na 1 450 EUR. (Pro kompletní informace navštivte ceník.)

Změny zákona platné od 1. ledna 2024

Od 1. ledna 2024 dochází ve Spojených státech k novým změnám v zákoně o transparentnosti firem a o hlášení informací o vlastnících (Corporate Transparency Act & Beneficial Ownership Information Reporting). Nová úprava vyžaduje, aby registrační agent, který zakládá a spravuje firmy, předkládal informace o skutečném vlastníkovi nově vzniklých entit federální vládě Spojených států. 

Každý registrační agent bude od 1. ledna 2024 povinen ve lhůtě 90 dnů od vzniku nové entity v USA předložit federální vládě informace o dané entitě a jejím skutečném vlastníkovi (zkráceně UBO) následovně:

 • právní název společnosti
 • adresu sídla společnosti
 • EIN (daňové identifikační číslo, ergo. všechny entity si musí povinně zažádat o udělení EIN čísla)
 • celé jméno, datum narození a trvalé bydliště konečného vlastníka společnosti
 • číslo platného cestovního pasu vydaného na jméno konečného vlastníka společnosti
 • sken platného pasu

Jak a kde budou informace uchovávány

Informace budou ukládány do šifrované databáze, kterou bude mít pod správou vláda Spojených států. Na rozdíl od jiných evropských registrů, nebude mít veřejnost ani jiné vládní orgány přímý přístup k těmto informacím. Ty budou sdíleny pouze s autorizovanými vládními úřady, nebo prostřednictvím soudního příkazu ve spojitosti s trestním případem, který zahájí federální vláda Spojených států. 

Novelizace stanovuje přesně dané termíny pro dodání požadovaných informací a zároveň ukládá možnost uložit vysoké pokuty jak registrační agentuře, tak samotné nově založené entitě za nedodržení povinností. 

Společnosti založené před 1. lednem 2024, podle dostupných informací, musí nahlásit požadované informace v průběhu roku 2025. Bližší informace zatím nejsou dostupné. V současné době má vláda Spojených států “plány”, nicméně žádné další podrobnější směrnice nezveřejnila. 

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme