Úprava daňových vztahů s Tchaj-wanem

Datum: 19.12.2018

Ministerstvo financí poslalo do připomínkového řízení návrh zákona o zamezení dvojího zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu. Česká republika neuznává toto území jako stát. Z tohoto důvodu není reálné uzavřít mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.

Pro tuto oblast proto ministerstvo financí navrhuje přijmout jednostranné opatření formou zákona. Příloha tohoto zákona pak obsahově odpovídá mezinárodním smlouvám o zamezení dvojímu zdanění podle vzorových modelů od OSN a OECD.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme