Švýcarsko chystá aktualizaci výkladu dohod proti dvojímu zdanění

Datum: 12.11.2020

Švýcarská Národní rada odhlasovala návrh na provedení legislativních změn, týkajících se výkladu některých pojmů v dohodách proti dvojímu zdanění. V tuto chvíli má dohod pro zamezení dvojímu zdanění Švýcarsko uzavřeno přes 100.

Motivací pro tento krok je pro švýcarskou Národní radu přizpůsobení vnitrostátní legislativy mezinárodním standardům, a tedy dosažení vyšší právní jistoty. S příležitostnými novelami je švýcarský zákon o implementaci mezinárodních daňových dohod platný již téměř 70 let. Švýcarsko se při provádění navrhovaných změn hodlá zaměřit na tři stěžejní otázky – první z nich je soulad vnitrostátní legislativy s takzvaným Mutual Agreement Procedure (MAP). Pojem MAP, který se v moderních dohodách o zamezení dvojímu zdanění často objevuje, umožňuje výslovně zmocněným orgánům obou států řešit spory vzniklé z mezinárodního zdanění a tedy urychlit celé případné řízení. Dále by se legislativní měly sjednotit pohled vnitrostátního a smluvního práva na daňové úlevy u srážkových daní. Zákonná úprava by také měla zefektivnit prostředky, kterých Švýcarsko využívá proti zneužívání dohod proti dvojímu zdanění.

K naposledy jmenovanému cíli se Švýcarsko přiblížilo již v roce 2019 přistoupením k BEPS (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting) – mnohostranné dohodě postavené na doporučeních OECD o předcházení daňovým únikům plynoucím z dohod proti dvojímu zdanění.

Samotné schválení návrhu zákona a posléze i jeho účinnost plánuje švýcarská Národní rada začátkem příštího roku.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme