• Úvod
 • Sv. Vincent a Grenadiny

Sv. Vincent a Grenadiny

Založení společnosti na sv. Vincenci a Grenadinách

Svatý Vincent nebo také Svatý Vincenc a Grenadiny je malý karibský daňový ráj, který leží v souostroví Malé Antily. Jako daňový ráj, ve kterém se zakládají offshore společnosti se Svatý Vincent využívá zejména pro anonymitu vlastnictví a kvalitní offshore bankovní služby. Hlavní město Sv. Vincentu je Kingstown. Úřední jazykem je angličtina. Měna Sv. Vincentu: východokaribský dolar (ECS) pevně fixovaný k americkému dolaru v poměru 2,70 ECS /1 USD.
 

Pozor novinka – v této jurisdikci došlo k několika legislativním změnám týkajících se zdanění International Business Companies (IBC). S účinností od 1. ledna 2019 budou všechny nové IBC zdaněny sazbou ve výši 30 % z celosvětového příjmu (tj. příjmy získané v Sv. Vincenci a Grenadinách a mimo Sv. Vincenc a Grenadiny).IBC založené před 1. lednem 2019 budou i nadále osvobozeny od daně až do roku 2021. Důvodem změn je to, že Evropská unie upozornila, že Sv. Vincenc a Grenadiny se mohou  zařadit na černou listinu („blacklist“), pokud do 31. prosince 2018 nedojde k určitým změnám v daňovém režimu.

Aby nedošlo k umístění na blacklist, bylo požadováno zdanit IBC podobnou nebo stejnou sazbou daně jako místní společnosti, která činí 30 %.

Svatý Vincenc a Grenadiny tak nyní daní celosvětové příjmy IBC, ale během příjímání nových zákonů se všeobecně očekávalo, že tato jurisdikce přejde k teritoriálnímu systému zdanění neboli zdanění pouze těch příjmů, které byly získány v jurisdikci a osvobození příjmů získaných mimo jurisdikci. IBC získávající svůj příjem mimo jurisdikci by tak nadále zůstaly osvobozené od daní. Vláda se však rozhodla odložit přechod na teritoriální systém zdanění na pozdější dobu.

Popis a výhody offshore firmy ze Sv. Vincentu

 • offshore firmy jsou na Sv. Vincentu osvobozeny od daní z příjmu po dobu 25-ti let od svého vzniku
 • stačí jediný ředitel offshore společnosti, který může být fyzickou anebo i právnickou osobou
 • typ offshore společnosti – IBC
 • nepodávají se žádné výkazy ani daňová přiznání
 • IBC ze Sv. Vincentu může být řízena a ovládána z jakéhokoliv místa na světě
 • u offshore IBC jsou povoleny akcie na majitele, ty nesmějí však opustit území Sv. Vincenta
 • neomezená výše základního kapitálu IBC
 • offshore IBC nemá žádná investiční omezení mimo nákupu realit na Svatém Vincentu, který není povolen

Mezinárodní smlouvy

Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Svatý Vincent a Grenadiny mají tyto smlouvy podepsány. Praktický význam těchto dohod pro majitele společností je zejména v případě podezření na praní špinavých peněz či financování terorismu ze strany IBC firmy na Sv. Vincentu, tak její registrační agent může předat osobní údaje osob účastnících se na společnosti a základní popis její činnosti svým nadřízeným orgánům, které je v rámci mezinárodní pomoci postoupí dále, např. i do ČR.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR

Není uzavřena. Při přímých platbách z ČR na Sv. Vincent a Grenadiny se uplatňují srážkové daně. IBC offshore společnost ze Svatého Vincentu není vhodná pro přímý prodej zboží či služeb do České republiky.

Smlouva o výměně daňových informací s Českou republikou

Není uzavřena – vyšší stupeň anonymity vlastnictví IBC offshore společnosti na Sv. Vincentu.

Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Není uzavřena – vyšší stupeň anonymity vlastnictví.

Způsoby využití offshore firmy na St. Vincentu a Grenadinách

 • holdingová (mateřská společnost) jiné společnosti za účelem anonymity vlastnictví
 • přímý prodej zboží či služeb v případě, kdy není potřebné využívat systém smluv o zamezení dvojího zdanění a nehrozí riziko srážkových daní, např. v případech, kdy platby nechodí přímo z České republiky
 • offshore bankovnictví a mezinárodní finanční transakce

Máte zájem o zřízení společnosti v této destinaci? Kontaktujte nás.

založení offshore na sv. vincenci a grenadinách

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme