Společnosti registrované v UK čekají nové povinnosti nejen vůči Companies House

Datum: 4.3.2024

V říjnu 2023 byl ve Velké Británii přijat zákon o hospodářské kriminalitě a transparentnosti obchodních společností. Změny z předpisu vyplývající budou prováděcími předpisy postupně uváděny v praxi v průběhu let 2024 a 2025, aktuální balíček změn je naplánován na 4. března 2024. Předpis se týká mj. rozšíření odpovědnosti právnické osoby za hospodářskou kriminalitu, povinnosti předcházet finančním podvodům, posílení vyšetřovací pravomoci v oblasti podvodů, otázky možného zadržení kryptoaktiv a registrační povinnosti zahraničních subjektů vlastnících některé typy majetku ve Velké Británii. Z fyzických osob se změny dotknou CEO, osob s významným vlivem (PSC), a kohokoli, kdo za společnost podává oficiální dokumenty (např. vůči Companies House).

Čtvrtého března dojde k rozšíření pravomocí Companies House v oblasti vyžadování důkazů pro tvrzené informace ze strany zájemců o registraci společnosti do obchodního rejstříku, ale i v případě subjektů už do rejstříků zapsaných. Zároveň všechny registrované společnosti budou muset poskytnout registrovanou e-mailovou adresu a dodat formální prohlášení o úmyslu podnikání v mezích zákona, použitelné zejména v případě, že by se posléze prokázal opak. Interně pak Companies House získá pravomoc doplňovat informace v rejstříku anotacemi tam, kde jsou nepřesné nebo zavádějící, a to z vlastní iniciativy i bez součinnosti subjektu, kterého se týkají, a některé informace i odstraňovat – z toho mohou subjektům vzniknout povinnosti k doplnění informací. Posílí se i sdílení informací mezi dalšími správními orgány navzájem.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme