Soudní dvůr EU potvrdil vítězství Amazonu v daňovém sporu

Datum: 29.12.2023

Amazon zvítězil ve sporu s Evropskou komisí o daňových úlevách. Rozhodl tak s konečnou platností Soudní dvůr EU. Jádrem sporu byly daňové úlevy z roku 2017. Tehdy Lucembursko umožnilo společnosti Amazon neplatit až tři čtvrtiny daní ze zisků plynoucích z území EU. Evropská komise tento postup vyhodnotila jako nedovolenou státní podporu ze strany Lucemburska a žádala, aby Amazon domnělou dlužnou částku doplatil. Celkem se jednalo o částku 250 milionů EUR.

Tribunál nicméně už v roce 2021 naznal, že nešlo o nedovolenou státní podporu, Amazon pouze maximálně využil příznivého daňového režimu, který Lucembursko v tomto směru nabízí. Jelikož Evropská komise neprokázala, v čem se postup Lucemburska vůči Amazonu liší oproti jiným daňovým subjektům, potvrdil nyní rozhodnutí Tribunálu i Soudní dvůr – jedná se tak o konečné rozhodnutí Soudního dvora EU.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme