Slovenský veřejný dluh rekordně roste

Datum: 6.9.2021

Dle posledních zpráv Rady pre rozpočtovú zodpovednosť se stav veřejných financí na Slovensku řadí k nejhorším v EU. Ekonomický stav Slovenské republiky byl dle analýz a zpráv rozpočtové rady ve špatném stavu již před vypuknutím krize v souvislosti s koronavirovou nákazou a samotná pandemie ho pak ještě zhoršila. 

Za hlavní ukazatel stavu veřejných financí je dlouhodobě obecně přijímán podíl veřejného dluhu na HDP.  Ten na Slovensku meziročně prudce vzrostl a dostal se nad 60 procent hrubého domácího produktu. Překročil tak nejvyšší sankční pásmo, které stanovuje takzvaná dluhová brzda. Rozpočtová rada odhadla, že dluh země se bude kolem zmíněné úrovně pohybovat i v příštích třech letech.

Sankce a důsledky plynoucí ze zákona o rozpočtové odpovědnosti z roku 2011 (jako například povinnost vlády požádat sněmovnu o vyslovení důvěry nebo připravit návrh rozpočtu veřejného sektoru bez deficitu a bez meziročního zvýšení výdajů) se na vládu Eduarda Hegera zatím plně nevztahují z důvodu nastoupení do funkcí teprve na jaře tohoto roku. 

Veřejné finance České republiky jsou v lepším stavu. Celkový veřejný dluh by měl podle českého ministerstva financí z loňských 37,8 procenta HDP v letošním roce stoupnout na 43,5 procenta HDP. Dosáhnutí hraničních 55 % a tedy spuštění dluhové brzdy je předpokládáno přibližně na rok 2025.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme