Singapur zachová svým společnostem nárok na zpětné využití odpočtů

Datum: 12.3.2021

V roce 2020 umožnil Singapur svým společnostem využít v rámci sestavování daňového přiznání odpočty nejen pro relevantní zdaňovací období (rok 2019). V případě, že daňové odpočty (opatření se týkalo příspěvku na kapitálové investice a daňové ztráty) nepřesáhly celkové hodnoty 100.000 SGD (tj. téměř 75.000 USD)., společnosti si mohly „nevyužitý“ zbytek odpočtů uplatnit zpětně až pro tři předcházející zdaňovací období. Uplatňování odpočtů ze ztrát není cizí ani našemu systému správy daní, nelze jej však uplatnit zpětně, pouze v dalších (nejvíce pěti po sobě jdoucích) zdaňovacích obdobích – není tedy možné předem určit, do jaké míry se odpočet podaří uplatnit.

Singapurská vláda nyní možnost využití nevyčerpaných odpočtů až tři roky zpětně prodloužila o další rok. V praxi to znamená, že si i za zdaňovací období roku 2020 může singapurská společnost odečíst kapitálovou investici nebo ztrátu, ke které došlo třeba už v roce 2017.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme