Singapore

Poskytujeme služby registrace offshore společností v Singapuru.
Singapur je parlamentní republika – městský stát v jihovýchodní Asii. Singapur patří mezi nejvyspělejší země světa s poměrně nízkými daněmi. Vysoký význam v hospodářství Singapuru hrají transnacionální korporace. Singapur má jeden z vůbec největších ukazatelů HDP na obyvatele na světě.

Výhody jurisdikce v Singapuru

  • vysoce konkurenční podnikatelské prostředí
  • vysoká životní úroveň
  • vedoucí pozice Singapuru v seznamech hodnocení ekonomické svobody
  • velmi příznivé investiční klima
  • velmi vzdělané a obyvatelstvo, vysoká úroveň právního vědomí

Typ společnosti

Rezidentní a nerezidentní společnosti s ručením omezeným – Limited (akciové společnosti s ručením omezeným) dle kritéria “management and control”.

Ředitelé

Minimální počet ředitelů – 2. Ředitelem může být jen fyzická osoba, přičemž jeden z ředitelů musí být rezidentem Singapuru. Tento ředitel odpovídá za to, že činnost společnosti je v souladu s právním řádem Singapuru.

Akcionáři

Minimální počet akcionářů – 1. Mohou jimi být fyzické a právnické osoby – rezidenti kteréhokoli státu.

Sekretář

nejsou speciální požadavky na osobou sekretáře

Doba registrace

do 3 týdnů

Základní kapitál

Minimální výše základního kapitálu není stanovena.

Nominální servis

Ano

Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti

Dovětek obchodní firmy (názvu) společnosti s ručením omezeným musí obsahovat slova “(Private) Limited” nebo “(PTE) LTD”.

Obligatorní podmínky

Důvěrnost

Není speciálně upraveno bankovní tajemství, které by zaručovalo důvěrnost informací, ale jsou aplikovatelná ustanovení o obchodním a profesním tajemství.

Právní řád

Companies Act 1931–1993, International Business Act 1994

Roční správní poplatek (minimum)

Společnosti – rezidenti odvádí daň z příjmů jak ze zdrojů nacházejících se na území Singapuru, tak i ze zahraničních zdrojů. Sazba dani z příjmů činí 26%.

Nerezidenti odvádí daň z příjmů pouze ze zdrojů na území Singapuru a nejsou u nich aplikovatelné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Valné hromady ředitelů, akcionářů

Nejsou povinné

Audit, jiné finanční výkaznictví

Do Obchodního rejstříku se musí podávat roční zpráva obsahující údaje o veškerých změnách ředitelů, akcionářů a sekretáře, názvu a sídla společnosti. Finančnímu úřadu se podává roční účetní závěrka a zpráva auditora a kopie těchto výkazů musí být dostupná v sídle společnosti.

Daně

Obecná sazba daní z příjmů je 18 %. Dle určitých kritérií může být snížena na 15 %, 10 %, či dokonce 0 %. Zdaňovány jsou veškeré příjmy, jež pochází ze zdrojů na území Singapuru a rovněž příjmy ze zdrojů nacházejících se mimo území Singapuru, pokud do Singapuru byly převedeny.

Devizová kontrola

Ne

Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Austrálie, Bangladéš, Belgie, Čína, Dánsko, Filipíny, Finsko, Francie, Indie, Indonésie, Izrael, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Malajsie, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Thajsko, Taiwan, Srí Lanka, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.

Apostille

uznává se

singapore zřízení společnosti

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme