Seychely a nové znění jejích obchodních zákonů

Datum: 19.8.2021

Na Seychelách došlo k novelizaci zákonů upravující poměry a fungování právnických osob. Mezi upravenými zákony byl i předpis International Business Companies Act, dle kterého se řídí úprava oblíbených offshore společností IBC (International Business Company). Co legislativní změny přinesly? To si představíme v následujících řádcích.

První důležitá oblast, která byla novelizována, je lhůta pro obnovení společnosti, potom co společnost byla vyřazena či vymazána z registru. Společnosti do dnes měly několik let, než byly kompletně rozpuštěny. Tedy i přes to, že z rozličných důvodů byly z registru vymazány, měly možnost znovu zažádat o aktivaci svého statusu nebo vést soudní řízení o své znovuoživení. Pro společnost je samozřejmě jednodušší pouze status obnovit, než být nucen zakládat společnost novou. 

Lhůty pro „automatické rozpuštění“ se u Foundations (nadací) zkracují ze 3 a 10 let na 1 rok a u  IBC ze 7 let na opět 1 rok. Společnosti mají s novým zněním zákona tedy pouze 1 rok na obnovu své společnosti. Pokud tak neučiní, budou rozpuštěny a společnost dále nebude existovat. Uvedené změny lhůt budou účinné od 1.1.2022.

Druhou oblastí, která zaznamenala změny, je účetnictví společností a místo jeho vedení. Do dnešního dne byl seychelský zákonodárce k účetním jednotkám poměrně velkorysý a vedení spolu s volbou místa uložení účetních záznamů nechával na společnostech samotných. To se však s platností od 6.2.2022 změní a všechny seychelské IBC, nadace, komanditní společnosti a trusty budou povinny vést a držet účetní záznamy ve fyzické podobě na Seychelách. Důvodem proto je především možnost případné kontroly ze strany státních orgánů. 

Uvedené změny samozřejmě Seychelám neberou jejich výsadní postavení, jako jedné z nejvyhledávanějších offshore jurisdikcí na světě, je ale dobré mít je v povědomí a zůstat tak plně informován. 


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme