Šetříme plynem – spotřeba plynu v Praze za první pololetí klesla o 16 %, říká dodavatel

Datum: 27.7.2022

Už od začátku letošního roku motivují prudce zvýšené ceny energií a plynu odběratele k větší střídmosti při jejich využívání. Nakolik se to odběratelům skutečně daří? Vhled do této problematiky poskytla pololetní statistika Pražské plynárenské. Z té mj. vyplynulo, že meziročně se v tomto období podařilo pražským domácnostem a dalším odběrným místům, které od společnosti odebírají plyn, snížit svou spotřebu o 16 %. Do této statistiky přitom není započítán vliv období (zima, je nutné více topit) – lze tedy předpokládat, že v druhém pololetí by úspora mohla být stejná, nebo dokonce vyšší.

S cenou plynu a energií souvisí také obavy z jejich nedostatku v nadcházející topné sezóně. O těch se diskutuje ve vztahu k ruské invazi na Ukrajinu a následkům sankcí, které na Rusko byly uvaleny. Očekává se tedy výpadek dodávek plynu v nadcházející topné sezóně. Z doporučení Evropské komise vyplývá, že má-li v topné sezóně zbýt v zásobnících plynu dostatek paliva pro domácnosti a provozy, které jsou na plynu závislé, je nezbytné snížit spotřebu právě o 15 %. Zdá se tedy, že současná míra úspor plynu by měla riziko jeho nedostatku odklonit.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme