Sberbank CZ míří do likvidace

Datum: 2.5.2022

Sberbank CZ se rozhodla dále neprodlužovat řízení o odnětí bankovní licence. Nepodala opravný prostředek proti rozhodnutí ČNB a zamíří tedy do likvidace. Vedení Sberbank, ačkoliv má stále výhrady vůči radikálnímu řešení ČNB, je přesvědčeno, že právě tento postup urychlí výplatu prostředků jejím věřitelům a zamezí tak dalšímu působení sankcí na činnost celé struktury pod ruskou Sberbank. Pojďme si nyní shrnout celý průběh řízení.

Krátce po zahájení ruské invaze na Ukrajině začali zákazníci Sberbank CZ ve velkém vybírat prostředky uložené u banky zejména z obavy, že by později již nebylo možné své peníze od banky získat. ČNB reagovala zahájením řízení o odebrání bankovní licence. Obavy klientů Sberbank CZ se ukázaly být oprávněné, když banka uzavřela pobočky, zastavila transakce a mateřská společnost, ruská Sberbank, oznámila úmysl odejít z evropského trhu.

Následně byla prostřednictvím Garančního systému finančního trhu (pozn.: instituce, na jejíž účet všechny banky povinně přispívají a která má na starost zabezpečení a udržení stability finančního trhu) zahájena výplata vkladů klientům Sberbank CZ. Ti mohli získat ze svých vkladů maximálně 2.499.500 CZK. Pokud měli u Sberbank uloženo více, zpravidla si budou muset počkat až po skončení likvidace. Ta může být nyní zahájena, jelikož rozhodnutí o odebrání bankovní licence Sberbank CZ s dneškem nabylo právní moci.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme