Samoa

Samoa je malý a odlehlý samostatný stát v západní části Samojských ostrovů v Polynésii. V současnosti se o jednu z nejvíce univerzálních jurisdikcí pro založení offshore společnosti. Místní offshore legislativa je nastavena především na silnou a flexibilní ochranu majetku. Podobně jako u klasických offshore jurisdikcí přináší samojské společnosti užitek zejména v roli offshore akcionáře nebo společnosti spravující majetek.

Hlavní výhody založení společnosti na Samoe

  • Politická a ekonomická stabilita,
  • kvalitní infrastruktura,
  • rozvinutý právní systém offshore korporací,
  • nulové zdanění zisku (včetně kapitálových zisků),
  • nulové zdanění bankovních transakcí,
  • absence devizové kontroly a regulace.

Offshore společnost registrovaná na Samoe je jedna z nejsilnějších struktur ochrany majetku na světě. Zákon o mezinárodních společnostech z roku 1987 totiž umožňuje, že při vzniku určité události může člen společnosti rozhodnout o převedení obchodního podílu jiné osobě. Touto událostí může být například soudní příkaz, vyvlastnění, nebo jiná kvalifikovaná skutečnost. Společnost tak může v případě potřeby okamžitě přesunout vlastnictví na jinou osobu. Příkladem je situace, kdy zahraniční soud vydá příkaz k zabavení majetku, což může společnost považovat za specifickou událost a může okamžitě převést vlastnictví společnosti na jinou osobu.

Místní vláda také umožňuje snížit administrativní náklady na vedení společnosti předplacením obnovení společnosti na několik let.

Jak je obvyklé i v jiných jurisdikcích, také společnost založena na Samoe musí mít alespoň jednoho akcionáře a alespoň jednoho ředitele. Samoa nemá veřejný obchodní rejstřík, společnost neplatí daně ani nevede účetnictví, audit je nepovinný a valná hromada se může konat kdekoli na světě.

V roce 2012 vešla na Samoi v platnost nová právní úprava, která v rámci mezinárodních společností zavedla nový typ entity – Special Purpose International Companies (SPIC). SPIC je jakousi hybridní formou společnosti, která v sobě spojuje prvky společnosti a nadace. Tato společnost musí mít ředitele, ale nemá žádné akcionáře. Všechny společnosti vlastněné SPIC tedy nemají žádného legálního vlastníka, a jsou tak vhodné pro ochranu majetku. Tento druh společnosti je unikátní a jako takový vedl k rozvoji Samoi jako daňového ráje.

Samoa je oblíbeným daňovým rájem zejména pro asijské země, především Čínu, Hong Kong a Tchaj-wan. O její oblíbenosti svědčí i to, že loni byla v Číně prostřednictvím společností registrovaných na Samoe proinvestována miliarda dolarů, čímž se Samoa stala desátým největším zdrojem přímých zahraničních investic v Číně.

Přestože je Samoa v Evropě poměrně neznámým daňovým rájem, asijské společnosti jejich výhod dávno využívají. Tento trend bude pokračovat, a tak se Samoa stane atraktivnější pro evropské klienty, kteří získají lepší přístup k výhodám, které tento daňový ráj nabízí.

 

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme