SAE / UAE

Investování ve Spojených arabských emirátech (UAE)

Typy společností v UAE – Praktické informace a fakta

Obsah

 1.  UAE Offshore Společnosti („Offshore společnosti“) – využívány pro mezinárodní obchod a holding, avšak s přístupem k místním bankovním účtům a vlastnictví nemovitostí v místě
 2.  UAE místní společnosti svobodného celního pásma s ručením omezeným („Free Zone společnosti“) – využívány pro obchod v místě (v oblastech volného pásma, ne v celých UAE) a také pro mezinárodní obchod stejně jako vlastnictví nemovitostí
 3.  UAE společnosti s ručením omezeným (SRO společnosti) – pro neomezený přístup k mezinárodnímu trhu i trhu v UEA
 4.  Podmínky pro otevření bankovního účtu / fakta / praktické informace
 5.  Obecné body v rámci srovnání Offshore společností a Společností volného pásma s ručením omezeným
 6.  UAE společnosti jako holdingové společnosti společností registrovaných v jiných jurisdikcích
 7.  UAE společnosti jako obchodní společnosti fakturující v UAE i mezinárodně
 8.  UAE společnosti pro investice do nemovitostí v UAE
 9.  Důležité informace ohledně závěti či nástupnictví

1. UAE Offshore Společnosti (Offshore společnosti) – využívány pro mezinárodní obchod a holding, avšak s přístupem k místním bankovním účtům a vlastnictví nemovitostí v místě

Offshore Spojené arabské emiráty – levnější alternativa společností v UEA, jsou jediným povoleným typem mezinárodní společnosti s téměř stejným druhem aktivit a právní charakteristikou jako UAE společnosti (v rámci UAE mohou mít pouze tyto společnosti bankovní účet, podíl v jiných UAE Offshore společnostech nebo ve Společnostech svobodného celního pásma, obchodovat s jinými UAE Offshore společnostmi – ne však se společnostmi svobodného celního pásma, a vlastnit nemovitosti v UAE).

Není nutné trvalé sídlo pro podnikání společnosti (kancelář), v tomto smyslu nemůže virtuální adresa obsahovat adresu sídla společnosti, ale pouze registrovaného sídla a poštovní adresu (telefonní číslo v rámci UAE lze nahradit službou Skype).

Nejedná se o plátce daně v UAE, nemůže tedy uplatňovat daňové výhody a neopravňuje vlastníky či ředitele k získání víza pro obyvatele UAE.

offshore firmy v SAE

Offshore firmy ve Spojených arabských emirátech jako takové jsou levnější. V rámci srovnání s dalšími společnostmi v jiných jurisdikcích jsou považovány za více renomovanou formu společnosti, jelikož se neobjevují na mezinárodní černé listině (seznamu podezřelých společností), také umožňují přístup k anonymnímu bankovnictví – v rámci těchto společností neexistují mezinárodní dohody o výměně informací – bezproblémové jak pro společnost jako takovou, tak i pro vlastníky (u společností mimo UAE – např. na Seychelách, Britských Panenských ostrovech nebo společnosti v rámci Spojeného království (UK) dochází ke značným průtahům, nákladům a problémům při otevření bankovního účtu v UAE), dále velmi těží z působení stabilních bank ve zdravém ekonomickém prostředí.

Žádost / Registrace / Udělování licencí:

Jednoduchý postup, orgány vyžadují pouze aktivitu společnosti, bankovní reference, kopie pasů a výpisy z účtů vlastníků společnosti.

Za předpokladu výše uvedeného postačí k registraci pouze jediný den.

Bankovní účty (viz níže poznámky ohledně UAE bankovních účtů) – nutnost fyzické návštěvy UAE kvůli pohovoru v bance a podání žádosti – lhůta 2 dny po podání žádosti.

Poplatky:

První rok – $2,510 (naše náklady: $450 příprava + $970 roční poplatky za první rok + $1,090 institucionální poplatky)

Druhý a další roky – $1,650 (naše náklady $970 + institucionální poplatky $680)

2. UAE místní společnosti volného pásma s ručením omezeným („Free Zone společnosti“) – využívány pro obchod v místě (v oblastech volného pásma, ne v celých UAE) a také pro mezinárodní obchod stejně jako pro vlastnictví nemovitostí

UAE místní společnosti volného pásma („Free Zone společnosti“) požívají všech výhod a jsou jim povoleny všechny aktivity offshore společností (viz výše) s pouze několika hlavními rozdíly, resp. výhodami:

Aktivity společností v UAE jsou omezeny rozsahem licence (poskytování služeb, obchod atd.). Nelze provádět všechny možné činnosti v rámci jediné společnosti (resp. v rámci jediné licence).

Trvalé (fixní) sídlo – kancelář nebo levnější varianta tzv. Flexi-desk od $1,400 p.a. – musí být využito společně s virtuální kanceláří (adresou)

Nárok na tříletá investorská víza a identifikační průkazy (Emirates id) pro každého investora (včetně manželky a vyživovaných dětí). Jedná se o onshore daňový status obyvatele (rezidenta) opravňující k přístupu k daňovým smlouvám a vydávání potvrzení o daňovém domicilu (bydliště pro daňové účely).

Tyto společnosti mohou obchodovat s ostatními Free Zone společnostmi napříč jejich svobodným celním pásmem nebo se společnostmi v jiném svobodném celním pásmu UAE, rovněž však mohou obchodovat na mezinárodní úrovni.

Licence je vydávána na každém úřadě svobodného celního pásma a opravňuje obchodování společnosti s jinými Free Zone společnostmi v rámci celých UAE. Je-li vyžadována fyzická přítomnost ve více než jednom pásmu, je možné založit v jakémkoliv dalším volném pásmu pobočku či dceřinou společnost společnosti svobodného pásma.

Tyto společnosti nemohou obchodovat v UAE vně bezcelních zón. Pokud jsou mimo UAE bezcelní zónu nakupovány či prodávány služby, je tato společnost vhodná pro tyto aktivity.

Žádost / Registrace / Udělování licencí:

Jednoduchý postup pro úřady (vyžaduje pouze prokázat činnost, bankovní reference, kopie pasů a výpisy z účtů vlastníků a ředitelů.

Schválení názvu společnosti vyžaduje +/- dva dny.

Následně je vyžadována příslušná licence (musí být předložen podnikatelský plán ke schválení). Tento proces může trvat přibližně jeden měsíc podle druhu činnosti, náročnosti projektu či jiných okolností.

Následuje registraci společnosti. Potřeba fyzické návštěvy k podpisu zakladatelské smlouvy.

Bankovní účty (viz níže poznámky ohledně UAE bankovních účtů) – nutnost fyzické návštěvy UAE kvůli pohovoru v bance a podání žádosti – lhůta 2 dny po podání žádosti.

zřízení bankovního účtu v UAE SAE

Možnost udělení pobytového víza pro vlastníky a zaměstnance (počet zaměstnanců je závislý na velikosti zvoleného prostoru podnikání / areálu). Přibližně jednotýdenní časová náročnost, potřeba fyzické návštěvy a vykonání lékařské prohlídky. Lze spojit s návštěvou v bance.

Průkaz totožnosti (Emirates id) je vydán po 30-ti dnech po schválení víza.

Poplatky a náklady v rámci malých společností s minimálními nároky na prostory podnikání:

První rok – $9,850 (naše náklady: $2,950 na přípravu, získání licence a náklady na první rok + poplatky + institucionální poplatky $5,500 + náklady podnikatelských prostor $1,400). Pobytové vízum – (volitelné): $5,000 za osobu = naše náklady $3,000+ institucionální poplatky $2,000

Druhý a další roky – $5,700 (naše náklady $1,950 + institucionální poplatky $2,350 + náklady podnikatelských prostor $1,400)

Založení společnosti zahrnuje následující fáze:

 • Vyhotovení žádosti a kontakt / licence
 • Služby registrovaného makléře
 • Spolupráce s Oddělením majetku (Property Departments) Požadavek na pozemek /  prostor podnikání
 • Poradenství při sestavování zakladatelské smlouvy a smluv mezi akcionáři
 • RAKIA licence (RAK Investment Authority) a poplatky za pozemky (s ohledem na případ / typ licence)

3. UAE společnosti s ručením omezeným (SRO společnosti) – pro neomezený přístup k mezinárodnímu trhu i trhu v UEA

Pokud je třeba přístup na lokální trh v UAE, pak je právě SRO společnost vhodným prostředkem. Rámcově je stejná jako společnost svobodného celního pásma, s výjimkou toho, že 51 % akcií společnosti je ve vlastnictví místních subjektů (navíc žádost o předběžné schválení vydávají tamní úřady, resp. Odbor ekonomického rozvoje a Ministerstvo hospodářství).

Za tímto účelem (obchod a prodej v rámci UAE) je pro SRO společnost potřebná existence místního subjektu (akcionáře), který s využitím našich kontaktů eliminuje veškerá rizika ohledně důvěry v neznámé soukromé subjekty. Výsledkem je, že místní subjekt ukončí ovládání společnosti, a to bez nároku na 51 % dividend, které jsou legálně poskytnuty společnosti za sjednaný poplatek (či úrok ze zisku).

Podmínky (v závislosti na činnosti, projektu, či rozsahu podnikatelského záměru) mohou být uloženy tamním dozorujícím orgánem v rámci investiční činnosti (Investment Authority). Může se například jednat o uložení minimálního prostoru pro podnikání (v m2), ale uložené podmínky bývají přiměřené a zvládnutelné.

Výhoda: Jako vlastník společnosti je prezentována místní osoba.

Institucionální (sponzorské) poplatky (v souvislosti s dohodou s naším partnerem a jeho doporučením) jsou následující:

Sponzorský poplatek za první rok činí Dhs.25,000/ EURO 5.000 / $ 6,812 – pro všechny společnosti.

Od druhého roku sponzorský poplatek vychází z obratu společností dle níže uvedeného harmonogramu:

 

Sponzorský poplatek za rok

Obrat společnosti

 

AED 25,000/ EURO 5.000/ USD 6,812

AED[1] Nil – 3 Million ( EURO 0.6m  / $ 0.82m)

 

AED 35,000/ EURO 7.000/ USD 9,537

AED v rozmezí 3 Million and 5 Million ( EURO 1m  / $ 1.36m)

 

AED 45,000/ EURO 9.000/ USD 12,262

AED v rozmezí 5 Million and 10 Million ( EURO 2m  / $ 2.72m)

 

AED 60,000/ EURO 12.000/ USD 16,349

AED v rozmezí 10 Million and 20 Million ( EURO 4m  / $ 5.44m)

 

AED 75,000/ EURO 15.000/ USD 20,436

AED v rozmezí 20 Million and 50 Million ( EURO 5m  / $ 6.8m)

 

AED 100,000/ EURO 20.000/ USD 27,248

AED nad 50 Million ( EURO 5m  / $ 6.8m)

 

Žádost / Registrace / Udělování licencí:

Stejný postup jako v případě bezcelní společnosti s výjimkou dvou dalších požadavků:

1) požadavku předběžného schválení orgánem Investment Authority vyžadující souhlas Oddělení hospodářského rozvoje na Ministerstvu hospodářství UAE,

2) dohodu akcionářů ohledně zákazu jmenování místního subjektu do vedení společnosti, resp. úpravu jeho vztahu se společností.

Bankovní účty (viz níže poznámky ohledně UAE bankovních účtů) – stejné jako v případě bezcelních společností.

Možnost udělení pobytového víza pro vlastníky a zaměstnance (počet zaměstnanců je závislý na velikosti zvoleného prostoru podnikání / areálu) –stejné jako v případě bezcelních společností.

Poplatky a náklady pro malé společnosti s minimálními nároky na prostor – s výjimkou partnerských poplatků a jakýchkoliv zvláštních podmínek  / poplatky, které Investment Authority může stanovit v závislosti na projektu:

První rok – $7,950 (naše náklady na přípravu, získání licence a první rok). Pobytové vízum – (volitelné): $5,000 za osobu = naše náklady $3,000 + institucionální poplatky $2,000. Náklady podnikatelských prostor stanovené úřadem samostatně dle dohody.

Chcete-li získat konečný odhad, musíme projít předschvalovacím procesem, resp. vyžádat si výši poplatků od úřadů, avšak dříve, než dojde ke schválení.  Pro bezproblémový proces je nutné kompletní vysvětlení Vámi navrhované činnosti včetně financování. Z tohoto důvodu je nutné obeznámit nás se všemi záležitostmi v podrobném emailu. Poplatek za tuto naši počáteční práci je $950. Jakmile budeme moci pokračovat a naše podmínky Vám budou vyhovovat, další proces může s Vaším souhlasem pokračovat.

Druhý a další roky – $4,950 (naše náklady).

4. Podmínky pro otevření bankovního účtu / fakta / užitečné informace vztahující se především k UAE Offshore společnostem nebo účtům cizích státních příslušníků bez pobytového víza

(společníci společností bezcelní zóny mohou získat pobytové vízum na rozdíl od akcionářů offshore společností a tito společníci a jejich společnosti rovněž netrpí zvýšenou náročností procesu due diligence při sjednávání podmínek ohledně zřízení bankovního účtu)

Zřízení UAE bankovního účtu pro offshore společnosti je jednoduchý proces, avšak v souvislosti se snahou Spojených arabských emirátů o ochranu jejich image jako finančního centra je mimo četné výhody nutné splnění některých podmínek:

Pro zřízení podnikatelského i osobního bankovního účtu musí klient navštívit UAE za účelem osobní schůzky s bankou. Instrukce banky a další informace zajistíme. Klient musí ubezpečit banku o tom, že jeho záměry jsou seriózní a profesionální a také informovat banku o specifické činnosti společností (není doporučeno uvádět více než jeden či dva druhy činnosti).

Je požadován minimální zůstatek na bankovním účtu, po celou dobu jeho trvání (v rozmezí od $30,000 do $100,000 – jeho výše záleží na konkrétní bance).

Všechny tamní banky vyžadují důkladný proces KYC[2] a due diligence na úrovni mezinárodního standardu v rámci průběhu zřizování účtu.

V současné době spolupracujeme s dvěma bankami většinově vlastněnými státem, tyto banky doporučuje i RAKIA[3]. S jejich pomocí můžeme zajistit úspěšný start Vašeho podnikání

Habib Bank (hbl.com) – fungující od roku 1841 v mnoha hlavních finančních centrech jako Švýcarsko či Lucembursko. Flexibilní, diskrétní přístup s orientací na offshore podnikání. S touto bankou udržujeme velmi úzký kontakt.

Abu Dhabi Commercial Bank (adcb.com) – jedna z největších světových bank, avšak s pomalejším procesem zřizování účtu jako ve všech velkých bankách s orientací na větší vklady a náročné podmínky due diligence. Avšak u bezcelních společností je zřízení účtu mnohem rychlejší.

Bankovní účet je otevřen zhruba týden po předložení žádosti a potřebných dokladů bance.

Většina klientů raději podává žádosti ke dvěma bankám, aby minimalizovala riziko občasného odmítnutí žádosti, také kvůli možnosti většího výběru vhodné banky.

Poplatek za přípravu a uspořádání úvodní schůzky činí $ 345 za každý bankovní účet. V případě podání žádosti ke dvěma bankám platí 25% sleva.

Alternativním řešením pro zájemce nevyžadující bankovní účet v UAE pro jejich offshore společnost je zřízení účtu na Kypru.

5. Obecné informace v rámci srovnání Offshore společností a Společností svobodného celního pásma s ručením omezeným

Společnosti svobodného celního pásma jsou z daňového hlediska lokálními subjekty. Nejsou proto pod tlakem mezinárodních organizací (OECD) a jsou jimi akceptovatelné a uznávané. Zřízení bankovního účtu v rámci těchto společností je přirozeně jednodušší, rychlejší a bez vážných překážek při procesu due diligence. Koneckonců jedná se o místního majitele společnosti a de facto i místního obyvatele (pobytové vízum a průkaz totožnosti společníka, jakož i jeho přítomnost v UAE nejméně dvakrát ročně).

Budoucnost: Společnost svobodného celního pásma stabilně fungující na dobu neurčitou, profitující z ekonomické stability státu, resp. regionálního trhu s rozvinutou infrastrukturou, kde operuje množství různorodých společností.

UAE offshore společnosti jsou bezvýhradně akceptovatelné pro tamní i mezinárodní subjekty, resp. se neobjevují na seznamech zakázaných společností. Výjimečně dochází k přísnějším kontrolám a postupům ze strany místních bank.

Praktické informace v rámci daňového poradenství: Offshore společnosti je možné využít k fakturaci se společnostmi na Kypru a Maltě, a to bez rizika postihu ze strany místních daňových úřadů. V ostatních zemích Evropské unie s vyšší daňovou zátěží pro tamní subjekty může docházet k problémům týkajících se účetní spolupráce s offshore společnostmi.

6. Holdingová činnost 

Záměr: Eliminace či minimalizace, mimo jiné, dividend, úroku, srážkové daně, jakož i kapitálových zisků v rámci dceřiné společnosti, rovněž snížení daňové zátěže v místě sídla dceřiné společnosti. V tomto smyslu dochází k daňové optimalizaci. K tomuto účelu musí mít holdingová společnost (příjemce, resp. vlastník dividend) možnost zamezení dvojího zdanění mezi zemí, kde holdingová společnost sídlí, a zemí její dceřiné společnosti. K dosažení zamezení dvojího zdanění je nutné, aby holdingová společnost byla daňovým rezidentem v příslušné jurisdikci (jako je například UAE společnost svobodného celního pásma) a ne společností bez daňové příslušnosti, jako je např. UAE offshore společnost.

Pouze v případech, kdy je dceřiná společnost rezidentem ve státě, kde neexistují srážkové daně podle tamního práva, tudíž k minimalizaci daňového zatížení není potřeba dalších aktivit, může být UAE offshore společnost vhodným subjektem (např. Kypr či Malta, kde UAE offshore společnosti v rámci holdingu mohou působit bez jakýchkoliv problémů).

Kromě toho lze využít strukturu (doslova trojitou strukturu – 3-tier structure), ve které UAE offshore společnost vlastní společnosti na Kypru či Maltě a tyto dále vlastní společnosti v rámci EU. Tato struktura kombinuje výhody plynoucí ze vzájemných smluv i směrnic Evropské unie a dochází k eliminaci daňového zatížení v rámci EU (zdanění mateřských a dceřiných společností, úroků atd.).

Ideální pro tyto účely je tedy společnost svobodného celního pásma, která je schopna získat potvrzení o daňové rezidenci v UAE s tím, že vlastník má rovněž pobytové vízum a průkaz totožnosti UAE (toto jsme schopni snadno zařídit na základě krátké návštěvy Spojených arabských emirátů dvakrát ročně). Pro výše uvedené účely jsou doporučeny společnosti s domicilem na Kypru a Maltě, avšak v případě, pokud daň z dividendy nebo srážková daň v daném státě neexistují, lze bez jakýchkoliv problémů jako alternativa použít UAE offshore společnosti.

Poznámka: UAE holdingové společnosti s UAE bankovním účtem jsou využívány ke zmírnění bankovního a finančního rizika v rámci Evropské unie.

UAE mezinárodní holdingové společnosti (týká se převážně společností v rámci Malty, ale i Kypru a dalších společností v zemích EU i z nečlenských států, např. na Seychelách, společnosti s bankovními účty v EU).

Malta

(níže jsou uvedeny informace o struktuře společností v rámci Kypru a dalších zemí EU)

Využití dvojité struktury v rámci Malty (Holdingová společnost v rámci Malty a další společnost sídlící na Maltě – nezbytné k dosažení nízké 5% korporátní daně) – doporučení / návrh na zlepšení korporátní struktury s cílem mimo jiné vyhnout se riziku bankovní či finanční krize v EU.

Doporučujeme založení UAE holdingové společnosti (poplatek za založení $450) s vhodnou strukturou společností v rámci Malty z následujících důvodů:

Struktura “UAE – Malta” = UAE Holdingová společnost a dceřiná společnost na Maltě

Struktura typu UAE-Malta je v poslední době nejoblíbenějším typem organizace. Účelem je zabránit zbytečným rizikům.

1. Struktura typu Malta-Malta je méně optimálním řešením z hlediska daňových výhod než struktura typu UAE-Malta.

2. Struktura typu Malta-Malta je méně příznivá pro účely ochrany informací, jelikož Malta spadá pod režim výměny informací v rámci EU zatímco UAE není vázána žádnou podobnou regulací, resp. nesdílí tyto informace s žádnou jinou zemí.

3. Struktura typu Malta-Malta je problematická, co se týká zajištění bezpečnosti finančních prostředků na bankách na Maltě, například v případě bankovní krize na Maltě v příštích několika letech. Oproti tomu lze v případě UAE holdingové společnosti s bankovním kontem v UAE velmi rychle převést peněžní prostředky z tohoto účtu bez jakéhokoliv podezření banky (dochází-li v bankách k poklesu množství peněz, pak často prodlužují termíny výplaty vkladů či převodu peněžních prostředků).

4. V případě rizikového období se jedná o účelnou diverzifikaci portfolio pro případné omezení ztrát.

5. Většina místních poskytovatelů podporuje systém uspořádání Malta – Malta čistě z komerčních důvodů, jelikož nemají zastoupení v jiných jurisdikcích. Naše společnost je však schopna nabídnout lepší strukturu vzhledem k mezinárodnímu zázemí a množství odborných znalostí.

7. Obchodní činnost

Společnost svobodného celního pásma je velmi vhodný a osvědčený prostředek k obchodním účelům (prosím čtěte pečlivě níže uvedené poznámky).

Velmi doporučujeme následující:

Založení společnosti svobodného celního pásma se 100% vlastnictvím cizích státních příslušníků (avšak s brzkým statusem rezidentů UAE z titulu získání pobytového víza a průkazu totožnosti UAE).

Poznámka: Pokud je pro účely obchodování uvnitř EU vyžadováno VAT (identifikační daňové číslo), lze toho snadno dosáhnout zřízením pobočky UAE společnosti svobodného celního pásma na Maltě. Toto řešení nemá prakticky žádné daňové dopady a v případě Malty je zde 0% daňové zatížení pro pobočky vyvíjející činnost mimo území Malty (zahraniční pobočky na Maltě platí daně dle místních sazeb).

8. UAE společnosti pro investice do nemovitostí

Trh nemovitostí v UAE nabízí atraktivní příležitost pro vysoký výnos z pronájmu nemovitostí. Z hlediska kapitálových zisků se jedná o jeden ze světově nejperspektivnějších trhů, který je již zcela zotaven po světové finanční krizi.

Vítězství Spojených arabských emirátů v konkurzu na pořádání veletrhu EXPO 2020 je spojeno s očekáváním v podobě více než 50% růstu tamního HDP (*dle Barclays Investments) v průběhu příštích sedmi let. To by mělo společně s vládními prorůstovými opatřeními (např. nízké úrokové sazby) zajistit minimální riziko ztrát.

9. Důležité informace v rámci odkazu či nástupnictví

Nákupy nemovitostí a další investice musí být prováděny pomocí UAE offshore společností nebo společností ve svobodných celních zónách. Nedoporučuje se držet nemovitosti či jiná aktiva v osobním vlastnictví, jelikož to může vést ke komplikacím v případě úmrtí, resp. dědické posloupnosti (nástupnictví).

Držení akcií UAE společností – i anonymních – (RAK registr je pod právním systémem  Common Law) je riskantní. Proto bezplatnou a efektivní cestou, jak se vyhnout všem problémům, je automatický přechod akcií na nástupce (dědice) předložením závěti rejstříku obchodních společností (alternativně, či navíc, lze předem podepsané převodní dokumenty předat vybraným nástupcům).

založení společnosti v SAE


[2] Know your customer = proces využívaný v rámci ověření totožnosti potenciálních klientů

[3] Ras Al Khaimah Investment Authority (RAKIA)

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme