Ruský soud na válečné stezce: Tři evropské banky mají zablokovaný majetek

Datum: 3.6.2024

Arbitrážní soud vyhověl stížnosti RusChemAlliance, jedné z dceřiných společností Gazprom. Ta se domáhala bankovních záruk od evropských bank UniCredit, Deutsche Bank a Commerzbank. Banky poskytly ručení pro stavbu závodu na zpracování plynu, která byla zahájena v roce 2021, ovšem zastavena v roce 2022 v rámci protiruských sankcí – ruská společnost si tedy od loňského roku nárokuje splnění záruk. Ty ovšem podle bank byly staženy právě v rámci sankcí.

Přesný objem zabaveného majetku by měl dalece přesáhnout 700 milionů EUR – nejhůř z rozhodnutí vychází UniCredit, kde bylo nařízeno zabavení majetku v hodnotě 463 milionů EUR. V případě Deutsche Bank jde o 238,6 milionů EUR a v případě Commerzbank 93,7 milionů EUR. Evropská centrální banka již před rozhodnutím soudu vyzvala všechny evropské úvěrové instituce k urychlenému odchodu z ruského trhu. UniCredit se paradoxně i po zabavení majetku již vyjádřila ve smyslu, že v činnosti v Rusku bude nadále pokračovat, Deutsche Bank se pokusila svůj majetek v Rusku odprodat, to jí ale bylo znemožněno arbitrážním soudem.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme