První pokuty za GDPR

Datum: 25.3.2019

Portugalsko a Francie. V těchto dvou státech byly uloženy první pokuty půl roku po nabytí účinnosti GDPR. Vzhledem k tomu, že GDPR má za cíl zjednodušení postupu úřadů na ochranu osobních údajů napříč celou EU, jsou daná rozhodnutí ve věci uložení pokut relevantní i pro Českou republiku. Úřad na ochranu osobních údajů ve Francii uložit pokutu ve výši 50 milionů EUR americkému gigantovi Google LLC. Řízení zahájil podnět sdružení zastupujícího přibližně 10.000 subjektů údajů. Úřad prošetřoval neplatný souhlas pro personalizaci reklam a nedostatečnou transparentnost a informování. Druhým subjektem, který byl pokutován, je poskytovatel zdravotních služeb z Portugalska. Poskytovatel dostal pokutu ve výši 400.000 EUR.  Pokuta byla uložena za nedostatečné zabezpečení údajů po technické stránce a za neúčinnou minimalizaci údajů, které jsou potřebné pro zpracování. Podrobnosti o případu: https://bit.ly/2GKDdWI


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme