Průměrná mzda dosáhla 35.000 Kč, dosáhne na ni průměrný občan?

Datum: 4.6.2021

Český statistický úřad informoval, že v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhla průměrná mzda 35.285 Kč. To je přibližně o 1.000 Kč více než před rokem. Označení průměrná může být poněkud matoucí, uvážíme-li, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Jako vhodnější se zde jeví použití mediánu (pozn.: analytická funkce, zobrazující nejčastější hodnotu ve zkoumaném souboru) – ten se nyní u mužů pohybuje lehce nad 32.000 Kč a u žen lehce nad 27.000 Kč.

ČSÚ ve své zprávě dále zmiňuje faktory, které se na růstu (a míře růstu) průměrné mzdy projevily. Z těch, které způsobily zvýšení průměrné mzdy, je to snížení počtu zaměstnanců o 1,4 %. Z těch, které zvýšení naopak omezily, jsou to samozřejmě koronavirová opatření. Na výši průměrné mzdy se také projevilo zrušení superhrubé mzdy (v důsledku něhož se fakticky zvýšila částka, kterou si zaměstnanci nakonec „přinesli domů“, aniž by se to dotklo sledované výše mzdy).


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme