Projednává se snížení spotřební daně z nafty i po 30. září

Datum: 19.9.2022

Již od začátku války na Ukrajině Vás průběžně informujeme mj. o vývoji cen pohonných hmot, na které má zmíněná ruská invaze také dopad. Pravděpodobně nejvyšších hodnot dosáhla průměrná cena benzínu i nafty letos v červenci. K tomuto nárůstu se nějakou dobu schylovalo, zákonodárce tedy s účinností již k 1. červnu 2022 dočasně snížil spotřební daně z benzínu i nafty o 1,50 Kč na litr, aby prudký nárůst cen pohonných hmot pomohl kompenzovat jejich odběratelům. Toto dočasné snížení spotřební daně mělo trvat do 30. září 2022.

S koncem prázdnin a motoristické sezóny klesla poptávka po benzínu – po naftě, kterou využívají dopravci, ale nikoliv. To se projevilo i na vývoji cen obou paliv, když na přelomu srpna a září zdražila nafta desetinásobně více než benzín (připomeňte si zde). Právě proto nyní zákonodárci projednávají další snížení spotřební daně, respektive jeho prodloužení.

Snížení spotřební daně by se nyní týkalo pouze nafty a nikoliv benzínu. Právě cena nafty totiž ovlivňuje konkurenceschopnost českých dopravců proti dopravcům z okolních zemí. Zatímco se tedy spotřební daň z benzínu s koncem září vrátí opět na částku 12,84 Kč na litr, spotřební daň z nafty zůstane na aktuální hodnotě 8,45 Kč za litr. Předpis se navíc schvaluje ve stavu legislativní nouze (zrychleně), je tedy pravděpodobné, že by mohl svou účinností plynule navázat na původní snížení spotřební daně.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme