Prodej firem

Základem úspěšného podnikání je především dobrý produkt a správný obchodní model. Kromě toho je ale potřeba zvolit si pro svůj byznys vhodnou právní formu. V podmínkách českého právního řádu je možné se rozhodnout pro živnostenské podnikání, nebo pro podnikání prostřednictvím obchodní společnosti, laicky řečeno firmy.

K podnikání prostřednictvím obchodní společnosti je nutné buď takovou společnost založit, anebo koupit obchodní společnost už založenou.

Taková firma na prodej s historií je již zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a plně splacený základní kapitál. Nevyvíjí však žádnou obchodní činnost, je takzvaně „spící“ a čeká jen na svého kupce. Zavedená firma na prodej je zároveň bez jakýchkoli závazků vůči jiným osobám a nemá ani žádné nedoplatky vůči státu, má tzv. „čistý štít“.

Prodeje firem, které jsou založeny jen za účelem pozdějšího prodeje je standardní proces, na kterém není nic neobvyklého a výhoda spočívá především v možnosti rychle zahájit podnikatelskou činnost. Firmou je možné fakticky disponovat od okamžiku, kdy dojde ke jmenování nového jednatele. Zápis jednatele do obchodního rejstříku má od přijetí nového kodexu obchodního práva už pouze deklaratorní význam.

Prodej firem

Prodej firmy spočívá v převodu podílů na nového vlastníka a zpravidla výměně statutárních orgánů, tj. změně osob oprávněných jednat za společnost. Tyto skutečnosti se zapíší do příslušného obchodního rejstříku a tím je prodej zavedené firmy dokončen. Často dochází i ke změně sídla, není to ale pravidlem. Prodej firmy se může uskutečnit zároveň s poskytnutím sídla firmy.

Cena za prodej firem se odvíjí od jejích vlastností a historie. Zákazník si může firmu vybírat podle právní formy, předmětu podnikání, výše základního kapitálu nebo podle toho, jak dlouho je již zapsaná v obchodním rejstříku. Takové vlastnosti jsou důležité například pro důvěryhodnost firmy v očích potenciálních klientů či obchodních partnerů.

Dalším parametrem, o kterém je třeba při koupi firmy uvažovat je účetní historie – firma, která má dlouhou účetní historii je mimo jiné vhodná pro získávání bankovních úvěrů, státních dotací či jiných půjček. Vybírat je samozřejmě možné i podle toho, zda firma je či není registrována jako plátce DPH anebo prostě jen podle názvu.

Prodej firem - kontakt

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme