Povinně bezemisní novostavby od roku 2030

Datum: 16.11.2022

Ministři energetiky členských států EU se dohodli na zavedení nulových emisí pro novostavby od roku 2030. Jedná se o součást klimatického balíčku Fit For 55, který má za cíl zajistit splnění emisních cílů k roku 2030. Část, týkající se emisí budov, bude realizována formou směrnice, o které se bude jednat v Evropském parlamentu. Proč se klimatický balíček zaměřuje na budovy?

Provoz budov má totiž nezanedbatelný dopad na celkovou spotřebu energie – v tuto chvíli dosahuje v EU průměrně 40 % celkové spotřeby. S tím pak souvisí právě emise skleníkových plynů, které musí při výrobě energie pro tyto budovy vzniknout. Provoz budov je tak zodpovědný za třetinu jejich produkce. Ruku v ruce se snížením emisí jde tak snížení energetické náročnosti provozu budov – v konečném důsledku tedy směrnice, zavádějící nulové emise pro novostavby, má přinést i výrazné energetické úspory. Proto se směrnice dotkne i stávajících staveb a bude postupně tlačit na jejich renovaci. Očekává se, že do roku 2030 se tyto podmínky dotknou 15 % nejvíce energeticky náročných nerezidenčních budov. Všechny by pak měly být bezemisní přibližně do roku 2050.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme