Potenciální sankce v souvislosti s nepřijetím AML pravidel

Datum: 13.3.2020

Počátkem letošního února Evropská unie formálně započala s řízením proti 8 členským státům v souvislosti s neplněním povinnosti implementace pravidel pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Jedná se o Portugalsko, Nizozemí, Kypr, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko a Slovensko.

V praxi se tak jedná o povinnost implementace V. AML směrnice, která měla proběhnout nejpozději 10. ledna letošního roku. Zmíněná směrnice má za cíl lépe odrážet pokusy o skrytí vlastnických struktur společností a řetězených holdingů. Stejně tak poprvé směrnice pracuje s kryptoměnami a staví pro ně tak v unijním měřítku právní základ. V případě kryptoměn chce Evropská Unie věnovat zvláštní pozornost jejich burzám.  Příkladem budiž skutečnost, kdy s kryptoměnami nepůjde nadále obchodovat anonymně.

V tuto chvíli byly dotčené členské státy vyrozuměny o skutečnosti, že nesplnily povinnosti požadované transpozicí směrnice. Začíná tak rozsáhlý právně-administrativní proces, na jehož konci mohou být značné pokuty, ale také možnost, že tyto státy dostanou přidělený další čas pro dostatečnou implementaci zmíněné směrnice.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme