• Úvod
  • Podnikání v USA

Podnikání v USA

USA patří k nejprestižnějším podnikatelským destinacím, země má v mezinárodním obchodě velice silnou image. Právní systém na federální i státní úrovni vychází z angloamerického zvykového práva – common law.

Početné smlouvy o ochraně investic a výkonné soudy poskytují příznivé podnikatelské prostředí. USA mají také uzavřeno více než 60 smluv o zamezení dvojího zdanění, včetně České republiky a Slovenska. Podnikání v USA je bezpečné a stabilní.

Americké společnosti mohou v obchodním světě zastávat mimořádně široké pole funkcí, od offshore akcionáře zajišťujícího ochranu soukromí až po standardní obchodní společnosti.

Nejčastější forma pro podnikání v USA je Limited Liability Company (LLC). Tato společnost je zdaněna až na úrovni společníků. LLC společnosti, které splňují pravidla pro offshore podnikání nepodléhají v USA placení federální daně a nemusejí podávat daňové přiznání k dani z příjmu. Společnost LLC musí mít minimálně jednoho společníka, který ručí pouze majetkem dané LLC společnosti. Společníky LLC společností bývají v praxi nejčastěji offshore firmy, které sídlí na Seychellách, Britských panenských ostrovech a podobně.

Výhodou LLC společnosti je také její flexibilní řízení. Tento typ společnosti může být provozován prostřednictvím smlouvy „Operating Agreement“ nebo „LLC Agreement“. Společenská smlouva navíc není veřejně přístupná, díky čemuž dochází k neprůhlednosti vlastnických vztahů.

Offshore společnosti, které se neúčastní podnikání v USA, ale vyvíjí podnikatelskou činnost mimo americké území nemají povinnost předkládat účetní závěrku, ani nemusí zveřejňovat účetnictví.

Státy Delaware, Nevada a Wyoming jsou často označovány jako „korporátní nebe“ a jsou velmi populární pro založení společnosti nejen k podnikání v USA, ale zejména pro offshore podnikání. Důvodem je srozumitelné a jednoduché obchodní právo a žádné daně z příjmu právnických osob působících offshore.

Sídlo americké offshore společnosti se musí nacházet na území státu, ve kterém byla společnost založena. V případě, že podnikatel chce svou obchodní činnost vykonávat na území USA, je vhodnější založit společnost typu Inc., která je však z administrativního hlediska náročnější než LLC společnost a musí vést účetnictví.

Zákony USA také umožňují existenci předzaložených obchodních entit, tzv. offshore ready-made společností, které se rovněž hodí pro podnikání v USA.

podnikání v usa-kontakt

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme