Panama

Panama je malým daňovým rájem ležícím na pomezí Jižní a Střední Ameriky. Panama kontroluje strategický Panamský průplav. Panama patří mezi jedny z nejstarších daňových rájů na světě.

Hlavním město Panamy: Ciudad de Panamá

Úřední jazyk Panamy: španělština a 7 indiánských jazyků, rozšířená je i angličtina

Oficiální měna na Panamě: balboa a americký dolar

Popis a výhody panamské offshore firmy

 • právní forma offshore panamské společnosti je Non-Resident Company
 • minimální počet jednatelů offshore firmy je 3
 • minimální počet akcionářů offshore společnosti je 1
 • všechny osoby účastnící se na společnosti mohou být nerezidenti Panamy
 • není vyžadováno podávání daňového přiznání, předkládání účetních výkazů ani výroční zprávy
 • nulová daň z příjmů nepocházejících ze zdrojů na Panamě
 • jsou povoleny akcie na jméno i na majitele
 • akcie na majitele nesmějí opustit území Panamy a musejí být uloženy do notářské úschovy nebo u autorizovaného depozitáře
 • obchodní rejstřík offshore společností je veřejný – pro zvýšení anonymity a diskrétnosti je vhodné využívat nominee služby

Mezinárodní smlouvy

Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Panama má tyto smlouvy podepsány. Praktický význam těchto dohod pro majitele offshore společností z Panamy je zejména v případě, kdy je podezření na praní špinavých peněz či financování terorismu ze strany offshore firmy registrované na Panamě, tak její registrační agent může předat osobní údaje osob účastnících se na společnosti – tedy v případě nominee služeb skutečných vlastníků offshore firmy – a základní popis její činnosti svým nadřízeným orgánům, které je v rámci mezinárodní pomoci postoupí dále, např. i do ČR.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR

Tato smlouva je uzavřena. Při přímých platbách z ČR do Panamy se srážkové daně uplatňují pouze v případech, nestanoví-li tato mezinárodní smlouva jinak. Panamská offshore společnost je tedy v případech stanovených mezinárodní smlouvou vhodná pro přímý prodej zboží či služeb do České republiky.
Na základě této smlouvy se i vzájemně vyměňují daňově relevantní informace mezi oběma státy.

Smlouva o výměně daňových informací s Českou republikou

Není uzavřena.

Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Není uzavřena.

Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

 • registrace lodí – panamský lodní registr je největší na světě
 • soukromá nadace (podle zákona z r. 1995) – nástroj využitelný především pro ochranu majetku
 • holdingová, mateřská společnost, jiné společnosti za účelem anonymity vlastnictví
 • přímý prodej zboží či služeb

Výhody

Začleněním v Panamě získá společnost širokou škálu konkurenčních výhod, včetně:

 • obchody lze provádět v mezinárodním měřítku
 • osvobození od všech místních daní a kolkovného
 • není nutné žádné zveřejňování firemních pracovníků
 • žádné požadavky na podávání zpráv
 • žádné požadavky na účetnictví
 • maximální bezpečnost majetku
 • maximum důvěrnosti a anonymity
 • schůzky se mohou konat mimo Panamu
 • akcie na doručitele jsou povoleny
 • společnosti se sídlem v Panamě jsou osvobozeny od místních daní, jsou oprávněny provádět všechny typy podnikání, a mohou mít klienty, dodavatele a zaměstnance z jakékoliv země

Panama byla španělskou kolonií až do roku 1821. V roce 1903, Panama porušila dohodu s Kolumbií a stala se nezávislou republikou.

V Panamě je registrováno více než 500.000 firem a Panama nadací, což ji činí druhou nejoblíbenější offshore jurisdikcí.

Daně

Panama nabízí nejvýhodnější a nejvíce flexibilní offshore zřizovací zákony na světě .Firma z Panamy může být používána jednotlivci z celého světa, kteří se zajímají o globální ochrany majetku, soukromí, diverzifikaci investic, daňové minimalizace, dostupnost a pohodlí. Panama Offshore společnost poskytuje právní ochranu svého majetku a vaši identitu pomocí důvěrnosti obchodních a bankovních transakcí, vedených prostřednictvím společnosti v Panamě.

Panama neukládá požadavky na podávání zpráv nebo offshore daní z příjmů.

Panamské společnosti (korporace) nevyžaduje splacení kapitálu, neexistuje žádný časový limit, ve kterém musí být základní kapitál splacen.

Akcie na doručitele

Panama je jednou z mála offshore jurisdikcí ve světě, která stále nabízí “akcie na majitele korporací”.Akcie na majitele musí být zcela splaceny při vydání.

Přísná pravidla se vztahují na akcie na majitele. Ředitel musí držet akcie na majitele v certifikované úschově a musí o tom informovat státního tajemníka.

Důvěrnost

Panama je jednou z nejvíce uznávaných offshore jurisdikcí po celém světě a to hlavně díky své vysoké úrovni důvěrnosti a vysoce efektivní registru.Panama firemní knihy jsou vedeny 100 % soukromě a důvěrně podle zákona.

Typy společností

 • Corporation, CORP
 • Incorporated, INC
 • Sociedad Anomina, S.A.

Panama bankovní účet

Jsme schopni vám pomoci také s otevřením bankovního účtu Panama pro vaše společnosti.
 
založení panamské společnosti

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme