Oznamování přeshraničních transakcí v rámci České republiky

Datum: 5.4.2019

Ministerstvo financí poslalo do připomínkového řízení návrh novely daňových zákonů pro příští rok. Hlavní částí této novely je implementace směrnice DAC 6 společně se zavedením oznamovací povinnosti u vybraných přeshraničních transakcí.

Směrnice DAC 6 byla základem pro podmínky a definice české implementace. Znaky a test hlavního přínosu vymezí nová vyhláška ministerstva financí. Pojem „přeshraniční uspořádání“ definovat nebude. Oproti směrnici se zpřísnění dočkal pouze jeden, za to velmi charakteristický znak, platby do zemí s nulovým nebo výhodným zdaněním by se měly oznamovat vždy.

Oznamovací povinnost se bude týkat zprostředkovatelů přeshraničních uspořádání, v určitých případech i finančních institucí a také samotných uživatelů, tedy daňových poplatníků. Návrh neprolamuje mlčenlivost daňových poradců a advokátů. Budou muset informovat svého klienta, že on sám je povinen provést oznámení.

Oznámení bude obsahovat informace o uživateli, zprostředkovateli, údaje a obsah uspořádání včetně hodnoty a podrobné informace o právních podkladech. Nově bude i povinnost uchovávat související dokumentaci po dobu 10 let. Za porušení oznamovací povinnosti bude hrozit pokuta až 1,5 milionu Kč. Za porušení úschovy dokumentace pak bude pokuta až do výše 500 tisíc Kč. Tato pokuta bude platit i pro daňové poradce a advokáty v případě, když opomenou informovat své klienty o oznamovací povinnosti.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme