• Úvod
  • Onshore společnosti

Onshore společnosti

Co jsou onshore společnosti?

Jsou termínem méně známým, nicméně často se vyskytujícím v souvislosti s mezinárodním podnikáním a offshore společnostmi. Offshore společnosti jsou sice častěji skloňovaným pojem, nicméně ke správné orientaci v problematice je nutné znát rozdíl mezi nimi a offshore společnostmi.

Onshore společnosti (z angl. „na pevnině“) je označení pro společnosti registrované v tradiční jurisdikci, tedy ve státech, které nelze nazývat daňovými ráji. Jako onshore jurisdikce bývají označovány země zpravidla evropské, či státy severní Ameriky. Jedná se mimo jiné o státy s transparentním veřejným rejstříkem a tradičním pojetím korporátních záležitostí.

Jsou tedy do jisté míry protikladem offshore společností. Druhým úhlem pohledu v rámci jejich rozlišování je posuzování vzhledem k zemi rezidence. To znamená, že i tato společnost může být posuzována jako offshore, a to v případě, kdy je offshore společnost rezidentní zemí, tedy státem bydliště či registrace společnosti.

V tomto případě, popisujeme-li společnost v jiné jurisdikci, která je jinak onshore jurisdikcí, budeme o této společnosti hovořit jako o offshorové, jelikož je v tomto smyslu v zámoří. V souvislosti s tímto je tedy nutné vnímat o které zemi, resp. společnosti se hovoří a v jaké souvislosti.

Co je zapotřebí vědět o onshore společnosti?

Co se týká konkrétních případů typických offshore destinací, pak jsou jako offshore státy nejčastěji zmiňovány zámořské státy v exotických destinacích. Těmto bývá také přezdíváno daňové ráje. Je tomu tak díky nízkému či žádnému zdanění tamních společností. Oproti tomu onshore společnosti nejsou zpravidla využívány k daňové optimalizaci.

Onshore společnosti jsou převážně využívány k podnikání v onshore jurisdikcích a v rámci mezinárodních korporátních struktur jsou používány ke specifickým účelům. Lze je využít jako holdingové společnosti v případě států s nízkým zdaněním dividend apod. Oproti offshorovým společnostem mají onshore společnosti četné výhody.

Konkrétně jsou často mnohem lépe vnímány veřejností i obchodními partnery. V konkrétní rovině je například mnohem snadnější otevřít bankovní účet onshore společnosti, než například offshore společnosti, která má mnohdy nepřehlednou vlastnickou strukturu. Taková společnost je zpravidla výhodná k podnikání v onshore destinacích, nicméně v některých případech je vhodná k mezinárodnímu obchodu a jiným činnostem.

Vždy je však nutné zhodnotit a zvážit veškeré aspekty podnikání, aby mohla být vhodně nastavena struktura zahrnující jak onshore, tak i případně offshore společnosti.

onshore společnosti zřízení

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme