Novela předpisů proti praní špinavých peněz

Datum: 29.3.2024

Legislativním procesem prošla novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) a souvisejících předpisů. Ta se dotkne především povinnosti prověřování klientů, respektive rozšíří okruh osob, které budou mít povinnost své klienty prověřit. Nově půjde o insolvenční správce, restrukturalizační správce, ale také třeba provozovatele online loterie a binga. Zároveň se staví najisto, že zákon dopadá i na obchodníky s drahými kovy.

Povinnost prověření bude zákonem omezena, a to v případě, že by prověření tohoto podezřelého klienta varovalo před zásahem Finančního analytického úřadu (FAÚ). V případě neprověření ale o tomto bude muset být FAÚ neprodleně informován. Zároveň novela zvyšuje sankci, která může být jednotlivci uložena za neprovedení kontroly, a to z 100 000 korun na 1 milion korun. Taktéž se zavádí povinnost výlučně pro úvěrové instituce – pořídit při poskytování služeb kopii dokladu totožnosti klienta, což má pomoci mj. s prokázáním a dalším vyšetřováním případného zneužití dokladu. Účinný bude nový AML zákon pravděpodobně již od dubna, nejpozději však k 1. květnu.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme