Nizozemsko opět posouvá podnikům deadline pro zaplacení daní

Datum: 19.10.2020

V reakci na pandemickou ránu pro podniky umožnilo Nizozemsko letos podnikům do prvního října požádat o tříměsíční odklad povinnosti uhradit vybrané daně (mezi nimi i korporátní daň a daň z příjmů). Původně měla tato úleva umožnit podnikům zaplatit daň v průběhu čtyřiadvaceti měsíců od začátku roku 2021.

Vzhledem k pokračující zátěži způsobené opatřeními proti viru se nyní nizozemská vláda rozhodla datum splatnosti posunout o dalších 12 měsíců – nizozemské podniky by tedy daň za rok 2020 měly zaplatit ve značně benevolentní lhůtě 36 měsíců.

Nizozemská vláda se zároveň zavázala, že úrok z daně do konce roku 2021 zůstane fixován na jedné desetině procenta.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme