Nevis

Zápis společnosti na ostrově Nevis je hotov za 1-2 dny od předložení objednávky, přičemž originály listin se zasílají krátce poté.

Offshore firma na ostrově Nevis

Ostrov Nevis se nachází ve východní části Karibského moře, asi 2 100 km jihovýchodně od Miami. Ostrov je součástí Federace Svatý Kryštof a Nevis, ale má vlastní právní předpisy upravující zakládání offshore společností. Zákon o utajení informací ukládá nezanedbatelné pokuty nebo trest odnětí svobody na 12 měsíců pro toho, kdo prozradí důvěrné informace, zejména v případě společnosti založené na ostrově Nevis.

Navíc zde neexistují žádné prostředky veřejného přístupu k informacím o společnostech, s výjimkou příkazu Vrchního soudu ostrova Nevis, jelikož zákonem není stanovena povinnost hlásit údaje o skutečných vlastnících. Podnikatel podnikající offshore nebo investor hledající dobře nastavený systém common law s mimořádnými prvky utajení a ochranou majetku může považovat nulově zdaněné firmy založené na ostrově Nevis za jednu z nejlepších voleb.

Informace o daňovém systému:

Činnost mezinárodních trustů nebo offshore společností provozovaných mimo území Nevis se nedaní.

Offshore podniky na ostrově Nevis:

obchodní společnost Nevis Business Corporation, pojišťovací společnost Nevis Captive Insurance Corporation, společnost s ručením omezeným Nevis Limited Liability Company a mezinárodní trustová společnost International Exempt Trust.

Obchodní společnost Nevis Business Corporation

Zvláštní vlastnosti:

 • daň z příjmů právnických osob: NE
 • uvedení jmen ve veřejných rejstřících:
  • skutečný vlastník (vlastníci) – NE
  • akcionáři – NE jednatelé – NE
 • akcie na doručitele: POVOLENY, ale musí být uloženy v sídle společnosti
 • jednatelé z řad nerezidentů: POVOLENI
 • požaduje se tajemník společnosti: ANO
 • požadavky na podání ročního daňového přiznání: NE
 • za jistých podmínek může sloužit jako kaptivní pojišťovna

Platné právní předpisy: Obchodní společnost The Nevis Business Corporation

Kaptivní pojišťovna Nevis Captive Insurance Corporation

Zvláštní vlastnosti:

 • VŠECHNY vlastnosti obchodní společnosti Nevis Business Corporation
 • společnost se může zabývat pojišťovacími a zajišťovacími službami po celém světě, kromě pojišťování a zajišťování rezidentů ostrova Nevis
 • musí mít licenci od vlády ostrova Nevis

Společnost s ručením omezeným – Nevis Limited Liability Company

 • daň z příjmů právnických osob: NE
 • uvedení jmen ve veřejných rejstřících:
  • skutečný vlastník (vlastníci) – NE
  • společníci – NE
  • jednatelé – NE
 • jednatelé/společníci nerezidenti: POVOLENI
 • požadavky na podání ročního daňového přiznání: ŽÁDNÉ
 • společnosti s ručením omezeným s jedním společníkem: POVOLENY

Platné právní předpisy: Nařízení o společnosti s ručením omezeným ostrova Nevis z roku 1995.

International Exempt Trust (IET)

Zvláštní vlastnosti:

 • Daně: NULOVÉ místní zdanění majetku a příjmů trustových společností
 • Požadavky na podání/zápisy: nutné je pouze přihlásit název trustové společnosti, jméno správce, sídlo trustové společnosti; je třeba uvést, že po zápisu se z trustové společnosti stane trustová společnost mezinárodní
 • zakladatel a oprávněná osoba: musí být nerezident ostrova Nevis, může se jednat o jednu a tutéž osobu
 • správci: jeden z nich musí být offshore společnost založená na ostrově Nevis nebo licencovaná trustová společnost
 • protektor: může se jednat o jednu a tutéž osobu se zakladatelem a oprávněnou osobou trustové společnosti; může odvolávat a jmenovat nové nebo další správce
 • některé možnosti ochrany majetku:
 • 1. IET je platná a vymahatelná, bez ohledu na to, že může být prohlášena za neplatnou podle práva bydliště zakladatele, jeho trvalého pobytu nebo stávajícího místa zápisu na ostrově Nevis
 • 2. Trustová společnost se nepovažuje za podvodnou, pokud je založena 2 roky od vzniku žalobního důvodu věřitele
 • 3. Věřitel musí prokázat podvodný úmysl „jasnými a přesvědčivými“ důkazními prostředky
 • 4. Zákon královny Alžběty I se nevztahuje ani na IET ani na převody majetku do takové trustové společnosti. (Zákon považuje převody do trustové společnosti za absolutně neplatné, pokud by se převod dal vykládat jako úkon uskutečněný s úmyslem bránit věřitelům, včetně případných budoucích věřitelů, zdržovat je nebo je podvést.)

zřízení společnosti nevis

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme