Ministři EU projednají krizový energetický plán

Datum: 3.10.2022

Ministři energetického rezortu EU dnes jednají o krizovém plánu, reagujícím na dopady bezprecedentního zvýšení cen energií. Součástí návrhu má být zdanění příjmů elektráren, producentů paliva a zavedení povinných úspor energie, přičemž v úvahu připadá i zavedení cenového stropu na plyn.

Návrh zahrnuje zastropování příjmů elektráren, které k výrobě energie používají levnější zdroje než plyn. V případě výroby energie z obnovitelných zdrojů by energetické společnosti měly státům, v nichž provozují svou činnost, předávat veškeré příjmy nad 180 eur za megawatthodinu. Určitý podíl ze svých zisků by dle projednávaného návrhu měly věnovat na pomoc domácnostem a firmám i ropné, uhelné či plynové společnosti. U těch nepůjde o striktní zastropování – předají státům 33 % zisků, které přesáhnou hranici 120 % průměrného zisku z posledních 4 let.

Součástí návrhu je i povinná pětiprocentní úspora elektrické energie pro každý členský stát v nejvytíženějších hodinách jejího využívání – tu se již některým státům daří na lokální úrovni naplňovat. Posledním bodem, který se bude projednávat, je zastropování cen plynu na území celé EU. Narozdíl od předchozích otázek ovšem na řešení této nepanuje mezi členskými státy obecná shoda.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme