Minimální globální zdanění velkých nadnárodních společností

Datum: 12.1.2024

OECD již několik let vyvíjí iniciativu s cílem zavést globální minimální hranici pro korporátní daň velkých nadnárodních společností. Ta má činit 15 %. Pokud společnost v příslušné jurisdikci dosáhne na nižší sazbu, bude jí daň doměřena právě do výše 15 %. Cílem je omezit cílené umisťování ústředí společností do zemí považovaných za daňové ráje, a také omezit motivaci těchto zemí být daňovými ráji. Iniciativu v tuto chvíli podpořilo 140 států.

Očekává se, že by se celkově mohl globální výnos z korporátní daně dní zvýšit o 9 % a dosáhnout 220 miliard USD ročně. Od ledna toto opatření do svých předpisů implementuje EU, Velká Británie, Norsko, Austrálie, Jižní Korea, Japonsko a Kanada. Naopak z velkých ekonomik opatření zatím nezavedly USA a Čína. Změny se nedotknou plošně všech společností a skupin – pouze těch, jejichž roční obrat přesáhne 750 milionů EUR. Přidají se ovšem i státy, které jsou naopak známé jako daňové ráje či přinejmenším země s výhodným daňovým režimem – např. Lucembursko, Nizozemí a Švýcarko. Právě u těchto zemí se změna daňových předpisů projeví nejvíce.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme