Mauritius

Zřízení Mauricijské společnosti

Mauricius je ostrov v Indickém oceánu, který se nachází asi 800 km (500 mil) východně od Madagaskaru. Státním zřízením je to nezávislá demokratická republika. Právní systém vychází především z britského common law, jeho součástí jsou však i některé zásady francouzského napoleonského občanského zákoníku. Licenčním a regulačním orgánem pro offshorové společnosti je komise pro finanční služby (The Financial Services Commission).

Údaje o daňovém systému:

 • ŽÁDNÁ srážková daň z dividendy vyplácené ze zisku ze schválených offshorových činností
 • ŽÁDNÁ srážková daň z úroku
 • ŽÁDNÁ daň z kapitálových výnosů
 • ŽÁDNÁ dědická daň nebo daň z pozůstalosti splatná z dědictví akcií v offshorovém subjektu
 • ŽÁDNÁ výjimka z kolkovného u všech dokumentů, které souvisejí s transakcemi offshorového podniku.

Mauricius je sofistikovaným offshorovým finančním centrem (OFC) s mimořádně pružnou legislativou. Je signatářem 35 daňových dohod.

Dva nejlepší offshorové nástroje, které na Mauriciu nabízíme:

 • společnost, která vlastní jednu celosvětovou obchodní licenci kategorie 1 (GBC 1 – dříve offshorová společnost)
 • společnost, která vlastní celosvětovou obchodní licenci kategorie 2 (GBC 2 – dříve zahraniční společnost).

Tyto společnosti se rovněž označují jako Mauritius GBL1, respektive společnost GBL2) Tyto nástroje úspěšně používají k obchodování a/nebo směřování svých investic do rozlehlých regionů jako je Indie, Čína a Pákistán i nadnárodní korporace.

Některé významné prvky a/nebo požadavky Společnost GBC 1 Společnost GBC 2
Požadavek místního registrovaného sídla Ano Ano
Akcie na doručitele přípustné nepřípustné
Veřejné upisování kapitálu. Kótování na mauricijské burze. přípustné nepřípustné
Přístup k výhodám vyplývajícím z dohod o zamezení dvojího zdanění Ano Ne
Zdanění 15%, ale uplatňuje se jednotný daňový dobropis ze zahraničí (80% z daňové sazby), čímž se dosahuje efektivní daňové sazby ve výši 3% Vyňata (ŽÁDNÉ daně)
Jednatelé, kteří nejsou rezidenty přípustní přípustní
Předkládání výročního výkazu Ne Ne
Požaduje se předkládání auditované účetní závěrky (pouze k MOBAA) Ano Auditovaná účetní závěrka se nepožaduje. Společnost musí podat pouze rozvahu a výkaz zisku a ztráty. Účetnictví není přístupné široké veřejnosti.

Důležitá upozornění

1. Součástí předmětu podnikání může být veřejné upisování kapitálu, bankovnictví, pojišťovnictví správa investičních fondů, služby svěřenecké správy nebo správy majetku.
2. Společnosti GBC 1 se hojně využívají pro obchodování nebo investice v Indii.

GBC 2 je nástroj důvěrnější povahy, nesmí však veřejně upisovat kapitál ani ji nelze využívat k poskytování finančních služeb třetím osobám (např. FOREX)

 

STRUKTURA POPLATKŮ MAURICIJSKÉ SPOLEČNOSTI GBC 1

I. ZÁKLADNÍ SOUBOR SLUŽEB A LISTIN:

EUR 7,879

Soubor zahrnuje veškeré příslušné poplatky státní správě, každoroční poplatek registrovanému zástupci a za registrované sídlo, za nezbytné právní úkony, případně dvěma jednatelům-rezidentům a tajemníkovi společnosti schváleným FSC, za výpis z obchodního rejstříku, za zakladatelskou smlouvu a stanovy, zápis o jmenování prvního jednatele, razítko společnosti, osvědčení o daňové rezidentuře.

II. VOLITELNÉ SLUŽBY

Legalizace apostilou (doporučuje se na základě požadavků většiny bank): EUR 225 na listinu
Poznámka: Mauricius je signatářem Haagské úmluvy ze dne 25. října 1961 a proto lze listiny společnosti ověřit apostilou a automaticky legalizovat ve všech zemích, které jsou stranami úmluvy. Proto není třeba zajišťovat nákladnou a časově náročnou legalizaci u konzulárních služeb při otevírání bankovních účtů, zřizování poboček, nákupech nemovitostí atd.

STRUKTURA POPLATKŮ MAURICIJSKÉ SPOLEČNOSTI GBC 2

(Celosvětová obchodní licence kategorie 2)

I. ZÁKLADNÍ SOUBOR SLUŽEB A LISTIN:

EUR 1,500

Soubor zahrnuje příslušný poplatek komisi pro finanční služby FSC za celosvětovou obchodní licenci kategorie 2 (US$235 se vztahuje na období od 1. července do 30. června), poplatek obchodnímu rejstříku v roce založení (US$65), poplatek registrovanému zástupci a za registrované sídlo, hlavní firemní dokumenty, zápis o jmenování prvního jednatele, akciové certifikáty, razítko.

POŽADAVKY NA DUE DILIGENCE:

U všech jednatelů, akcionářů a konečných (skutečných) vlastníků společnosti je nutno předložit následující dokumenty:

 • 1. Ověřená kopie pasu (ověřená veřejným notářem nebo bankou)
 • 2. Originál osvědčení banky vystavené osobním bankéřem potvrzující dobu vedení zřízeného účtu (minimálně 2 roky)
 • 3. Stručný životopis
 • 4. Doklad o adrese (účet za služby / bankovní výpis / výpis ke kreditní kartě z nedávné doby). Veškeré dokumenty musejí být v anglickém nebo francouzském jazyce, nebo přeloženy do anglického jazyka s ověřením soudním tlumočníkem.

II. VOLITELNÉ SLUŽBY

Legalizace apostilou (doporučeno): EUR 225 na listinu (je-li objednána současně se založením mauricijské společnosti)
Poznámka: Mauricius je signatářem Haagské úmluvy ze dne 25. října 1961 a proto lze listiny společnosti ověřit apostilou a automaticky legalizovat ve všech zemích, které jsou stranami úmluvy. Proto není třeba zajišťovat nákladnou a časově náročnou legalizaci u konzulárních služeb při otevírání bankovních účtů, zřizování poboček, nákupech nemovitostí atd.
Máte zájem o zřízení společnosti na ostrově Mauricius? Kontaktujte nás.
zřízení firmy na mauriciu

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme