Malta

Mezi hlavní výhody registrace společnosti na ostrovním státě Malta patří:

  • vysoká míra ochrany soukromí
  • ředitel, akcionář i tajemník společnosti může být jedna osoba
  • ředitel maltské společnosti nemusí být rezidentem
  • k založení společnosti není třeba cestovat na Maltu
  • založení společnosti na Maltě může vytvořit daňově efektivní firemní strukturu
  • maltské společnosti podléhají paušální dani z příjmů ve výši 35 % ze zisku
  • standardní základní kapitál maltské společnosti je 1.200 EUR

Jako členský stát EU Malta nabízí významné výhody pro založení nové společnosti. Na Maltě platí právní předpisy EU, má nízké daňové sazby a je uznávanou a důvěryhodnou jurisdikcí. Hlavní předností je příznivé daňové prostředí. Sazby daně z příjmů právnických osob, daně z práv duševního vlastnictví, daně z hazardních her a daně z přidané hodnoty jsou nejnižší v Evropě.

Založení společnosti na Maltě

Maltský zákon o obchodních společnostech vychází z britského vzoru a stanovuje jednoduchý postup, jak založit společnost podle maltského práva. Celý proces založení společnosti na Maltě je nastaven tak, aby byl rychlý a relativně snadný.

Malta má silné ekonomické vazby se členskými zeměmi EU, ale také se zeměmi mimo Evropskou unii – to je velká výhoda, pokud jde o zahraniční investice. Malta má jednu z nejvyšších úrovní ochrany soukromí. S maltskou firmou může být podnikání prováděno v mezinárodním měřítku, s minimálními změnami vyžadovanými v rámci společnosti.

Daňové informace pro založení firem na Maltě

Maltská společnost je osvobozena od veškerých srážkových daní a kolkových poplatků. Pokud je rozdělený zisk z maltské společnosti odeslán akcionáři, který není rezidentem, mohou být dividendy posílány bez jakýchkoli omezení a neuplatňuje se žádná devizová kontrola.

Malta má příznivý a konkurenceschopný daňový systém, který je hlavní příčinou úspěchu Malty jako evropského centra finančních služeb.

Osoby, které obchodují na Maltě nebo z Malty obvykle dosahují na nejnižší sazbu daně, jaká je v rámci Evropské unie dostupná.

Maltská společnost podléhá zdanění zisků ve výši 35 %, avšak akcionáři jsou oprávněni požadovat zpět 6/7 této daně. Částka vrácené daně je tedy stanovena na šest sedmin maltské daně zaplacené maltskou společností.

Pokud by například hrubý zisk činil 100 000 EUR, společnost by zaplatila daň 35 000 EUR, avšak akcionář by zpravidla měl nárok na vrácení daně ve výši 30 000 EUR.

Abyste mohli požadovat zpět 30 % daně z příjmů, nesmějí mít akcionáři maltské společnosti na Maltě bydliště. Na bydlišti ředitele nezáleží.

Název společnosti

Při výběru názvu maltské společnosti musíte zajistit, aby všechna slova v názvu byla v angličtině. Název musí končit slovem, větou nebo zkratkou Limited nebo Ltd.

Název společnosti musí být jedinečný a vyžaduje souhlas od registrátora společností. Pokud má registrátor dojem, že název společnosti je nežádoucí nebo urážlivý, může odmítnout společnost založit.

Ředitelé, akcionáři a tajemník

Standardně je pro založení společnosti na Maltě nutný minimálně jeden ředitel, jeden akcionář a jeden tajemník. Nikdo z nich ale nemusí být maltským rezidentem a mohou to být právnické osoby. Pokud bude ředitelem právnická osoba, musí mít společnost alespoň dva akcionáře.

Pro zajištění co nejjednoduššího procesu založení společnosti na Maltě jmenujeme tajemníka už v průběhu zakládání. Jakmile je společnost založena, náš tajemník rezignuje a bude jmenován nový dle vaší volby. Nabízíme také službu nominee tajemníka.

Nominee ředitelé jsou podle maltského práva povoleni.

Základní kapitál maltské společnosti

Měnou pro založení společnosti na Maltě je euro. Zakládáme společnosti se standardním základním kapitálem ve výši 1.200 EUR, rozděleným na 1.200 akcií po 1.00 EUR.

Vaše maltská společnost nemusí mít standardní základní kapitál, jeho výši je možné měnit. Je ale třeba počítat s dodatečnými poplatky maltským úřadům.

Cena maltské společnosti

Cena za založení společnosti na Maltě je  2,500 EUR. Pro podrobnější informace o ceně navštivte náš ceník, nebo nás kontaktujte pro bezplatnou schůzku. Rádi se s Vámi setkáme.

malta - založení společnosti

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme