Madeira

Madeira – ostrov věčného jara a nízkých daní

Madeira je souostroví v Atlantickém oceánu, vzdálené asi 900 kilometrů od portugalského pobřeží. Je součástí EU a oficiálně patří Portugalsku, má ale status autonomního území s vlastní vládou, správou a zákony. Hlavním lákadlem z hlediska podnikání je zdejší zóna volného obchodu – International Business Center of Madeira (IBC of Madeira). Výhodou IBC of Madeira jsou nízké daňové sazby. Daň z příjmu právnických osob činí pouhých 5 %, jedná se tedy o jednu z nejnižších sazeb v Evropě.

Hlavní město: Funchal

Úřední jazyk: portugalština

Měna: euro – EUR

Popis a výhody režimu IBC of Madeira

 • Daň z příjmu právnických osob 5 %
 • Plné osvobození od srážkových daní z dividend, úroků a licenčních poplatků
 • Osvobození od daně z nemovitostí, daně z převodu a kolkových poplatků
 • Není vedena na seznamech OECD ani EU jako „daňový ráj“
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění i s ČR

K uplatnění režimu zóny volného obchodu (IBC of Madeira) musí společnosti splnit alternativně jednu z těchto podmínek:

 1. vytvoření 1-5 pracovních míst v prvních šesti měsících od založení společnosti

+ minimální hodnota investice 75.000 EUR (v hmotném nebo nehmotném majetku) v prvních dvou letech od založení

 1. vytvoření 6+ pracovních míst v prvních šesti měsících od založení společnosti, v takovém případě není požadována žádná minimální investice

Společnost, jež získala povolení k provozu v rámci IBC of Madeira, musí mít hlavní sídlo na Madeiře. Naopak společnostem s povolením k založení poboček v rámci IBC of Madeira postačí mít na Madeiře právní zastoupení.

Na Madeiře je možné založit jak klasickou společnost s omezeným ručením, tak společnost akciovou. Třetí alternativou je holdingová společnost.

Lda. – Sociedade Limitada

 • 1 společník
 • minimální základní kapitál 1 EUR za každého společníka
 • možnost konání valných hromad kdekoli na světě

S.A. – Sociedade Anonima

 • 5 akcionářů, min. 1 ředitel
 • minimální základní kapitál 50 000 EUR
 • akcie na jméno nebo akcie na doručitele (registrované)

SGPS – Sociedade Gestora de Participacoes Sociais

 • právní forma Lda. nebo S.A.
 • jediný předmět podnikání správa akcií držených v jiných společnostech
 • osvobození od daně z dividend, při splnění podmínek

Madeira automaticky poskytuje společnostem portugalské číslo VAT. Standardní sazba DPH na Madeiře je 22 %.

Vzhledem k tomu, že Madeira je součástí Portugalska, platí pro ni zásada volného pohybu kapitálu v rámci EU a lze uplatňovat evropské právní předpisy a portugalské smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Madeira také splňuje veškeré požadavky OECD na daňovou transparentnost a výměnu informací.

Současný daňový režim umožňuje začlenění nových subjektů do IBC of Madeira až do konce roku 2020, snížená sazba daně z příjmů právnických osob bude poskytována do roku 2027.

Pro ty, kdo si chtějí na Madeiře zřídit aktivní kancelář jsou nespornou výhodou nízké provozní náklady. Ceny nákupu a pronájmu nemovitostí, služeb a platů místních zaměstnanců jsou mnohem nižší, než v jiných zemích a jurisdikcích EU.

založení společnosti na madeiře

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme