• Úvod
 • Kajmanské ostrovy

Kajmanské ostrovy

Základní informace

Typ offshore společnostiIBC, LLC
Výše základního kapitáluobvykle 50.000 USD
Možnost nominee serviceano
Obchodní rejstříkneveřejný
Akcie na doručitelene
Daňové identifikační čísloano
Povinnost vést účetnictvíano, předložení na vyžádání
Daňové povinnosti0% korporátní daň
Náročnost na správu a administrativustřední
Doba založení1 pracovní týden

Kajmanské ostrovy jakožto zámořské území Velké Británie se skládá ze tří ostrovů nacházející se v západní části Karibiku. 

Hlavní rysy korporátního prostředí na Kajmanských ostrovech

 • Významné mezinárodní finanční centrum
 • Světová sídla mnoha offshore hedgeových fondů
 • Druhé největší centrum kaptivního pojištění
 • Absence přímých daní z příjmů fyzických a právnických osob a nemovitostí 
 • Vstřícný přístup k podnikání 
 • Flexibilita v rámci anglického zvykového práva 
 • Veřejný a soukromý sektor udržují mezi sebou spolupráci jejímž výsledkem je flexibilní reakce na potřeby místního i mezinárodního trhu 

Kajmanské ostrovy jsou známé svým striktním dodržováním mezinárodních regulačních standardů a postupů v boji proti praní špinavých peněz. Díky tomuto přístupu se řadí na přední příčky mezinárodních finančních center na světe. 

Kajmanské ostrovy a jeho daňové režimy

Pro společnosti na Kajmanských ostrovech platí minimální daň v řádech jednotek procent. Ovšem i Kajmanské ostrovy mají své režimy pro různé druhy společností, jako například finanční instituce ve formě fondů. 

Kajmanské ostrovy a účetnictví 

Vláda nepožaduje vedení účetnictví. Nicméně i tak je každá společnost povinna si vést své účetní záznamy. Jedná se o přehled příjmy/výdaje a aktiva/pasiva. Účetní záznamy nemusí být uchovávány fyzicky přímo na Kajmanských ostrovech, nicméně řídící orgány společnosti musí zajistit jejich bezodkladné předložení v případě žádosti příslušných orgánů. 

Mezinárodní smlouvy

Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismu ano
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR ne
Smlouva o výměně daňových informací s ČR ano
Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ne
Bílá listina OECD ano

Založení společnosti na Kajmanských ostrovech

 • Společnost vyžaduje minimálně jednu fyzickou osobu, která bude na pozici ředitel a vlastníka.
 • Ve struktuře společnosti může mít pozici i jiná právnická osoba.
 • Pro založení společnosti požadujeme minimálně dva návrhy názvu. Název musí být v angličtině a musí být ukončen slovem, frází nebo zkratkou slova “Limited.”
  • Název společnosti je zveřejněn ve veřejně přístupném registru založených společností.

Co je zahrnuto v ceně založení:

 1. založení společnosti,
 2. úhrada Government Registration fee (poplatek úřadu za založení společnosti),
 3. sídlo společnosti na 1 rok,
 4. registrační agent na 1 rok,
 5. vystavení korporátních dokumentů.

Společnost je založena do jednoho týdne od dodání všech potřebných dokladů a informací pro založení. 

Každý následující první měsíc v roce musí společnost u svého registračního agenta podat přiznání o proběhlých změnách v podnikání. Prodlužovací poplatky musí být uhrazeny do 31. prosince na následující rok. 

Každoroční vyplnění Economic Substance formuláře

Vyplnění formuláře s názvem Economic Substance jsou povinny společnosti, které se pohybují v následujících oblastech podnikání: 

 • Správa fondů,
 • bankovnictví, finance a leasing,
 • lodní doprava,
 • holdingové společnosti,
 • distribuce, 
 • duševní vlastnictví.

Společnosti, které mají pouze majetkovou účast v jiných právnických subjektech a jejich příjmem jsou dividendy a kapitálové zisky (tzv. Pure Equity) podléhají této povinnosti v omezené míře. 

Společnosti se musí při svém založení registrovat u místního daňového úřadu (Tax Information Authority). K vyplnění formuláře musí společnost, mimo jiné, prokázat:

 • hlavní činnost společnosti vytváří příjmy přímo na ostrově,
 • jsou řízeny a spravovány přímo na Kajmanských ostrovech,
 • mají hlavní kancelář na Kajmanských ostrovech,
 • mají dostatečný počet zaměstnanců na Kajmanských ostrovech.

Společnosti, které jsou od této povinnosti osvobozeny: 

 • investiční fondy,
 • společnosti s daňovou rezidenturou mimo Kajmanské ostrovy,
 • společnosti, které jsou oprávněné podnikat na ostrově bez statutu offshore firmy,
 • kajmanské komanditní společnosti a trusty osvobozené od daně.

Kajmanske ostrovy kontakt

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme