• Úvod
  • Jak založit s.r.o.

Jak založit s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji využívaná forma obchodní společnosti v ČR. Důvodem pro to je především její jednoduchá struktura, poměrně snadné založení a nenáročný provoz této korporace. Na společnosti s ručením omezeným se může podílet až padesát společníků, ale můžete ji vést i sami v jedné osobě.

Základní kapitál společnosti činí alespoň 1,- Kč, pochopitelně ale může být vyšší. Vyšší kapitál posiluje důvěryhodnost společnosti v očích obchodních partnerů. Po splacení všech vkladů společníci neručí za závazky společnosti, za dluhy společnosti ručí sama společnost celým svým majetkem.

Rozsah práv a povinností společníků se řídí jejich majetkovou účastí na společnosti. To znamená, že zpravidla poměr hlasů při rozhodování společnosti odpovídá poměru vkladů jednotlivých společníků. Do společnosti je možné vkládat i nepeněžité vklady jako např. nemovitosti, automobily či patenty. Otázkou tedy jen zůstává, jak založit s.r.o.?

Jak založit s.r.o.?

Prvním krokem je vymyslet unikátní název firmy. Ten se nesmí shodovat s názvem žádné již existující společnosti, což je možné ověřit na specializovaném webu. Další fází je návštěva notáře, se kterým sepíšeme zakladatelskou listinu (pokud společnost zakládáme sami), respektive společenskou smlouvu, pokud chceme podnikat s více společníky.

Do notářského zápisu je třeba uvést název společnosti, její sídlo, předmět podnikání a také jména všech společníků. Kromě toho je nutné v notářském zápisu uvést výši základního kapitálu a údaje o tom, kdo a jakým způsobem je oprávněn za společnost jednat. Sídlo společnosti musí svým rozhodnutím stanovit jednatel a pro zápis sídla je třeba prokázat užívací právo k uvedenému místu prostřednictvím výpisu z katastru nemovitostí a souhlasu majitele nemovitosti s umístěním sídla společnosti.

Sepsáním notářského zápisu je společnost takzvaně založena. Abychom ale mohli začít podnikat, je nutné ještě získat živnostenské oprávnění a potvrzení banky o složení základního kapitálu.

Jakmile obstaráme všechny tyto dokumenty, podáme návrh na zápis do obchodního rejstříku. s.r.o. vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Pak zbývá přihlásit společnost u finančního úřadu k dani z příjmu právnických osob a můžete se do podnikání pustit naplno.

Kontaktujte nás a my Vám poradíme, jak založit s.r.o., popřípadě Vám společnost založíme přesně podle Vašich přání. To je Parker & Hill.

jak založit s.r.o.

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme